Pienaseiden vienti Lähi-itään lähes kaksinkertaistunut

Kuva: United Nations Development Programme (CC BY-NC-ND 2.0)

Kansainvälisen Small Arms Survey -ohjelman tuore raportti osoittaa, että pienaseiden vienti Lähi-idän maihin kasvoi 84 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2013. Vuonna 2013 pienaseita vietiin noin 557 miljoonan eurolla, kun vuotta aikaisemmin viennin arvo oli noin 302 miljoonaa euroa.

Pienasekaupan todellinen kasvu on kuitenkin todennäköisesti vieläkin suurempi, koska valtiot salaavat yli 40 prosenttia aseiden viennistä ja tuonnista, ohjelman tutkijat olettavat.

Maailmanlaajuisesti pienaseiden kauppa kasvoi raportin mukaan lähes viidenneksen ja sen arvo oli noin 5,2 miljardia euroa. Suurin pienaseiden viejä oli Yhdysvallat, jonka viennin arvo oli lähes miljardi euroa.

Muita merkittäviä pienaseiden viejiä olivat Italia ja Saksa. Yhdessä Yhdysvaltojen kanssa näiden kolmen maan pienaseiden vienti oli raportin mukaan vuonna 2013 lähes 40 prosenttia kaikesta pienaseiden viennistä.

Lähi-idän maista pienaseita vietiin erityisesti Arabiemiraatteihin ja Saudi-Arabiaan, yhteensä noin 290 miljoonan eurolla. Vienti Saudi-Arabiaan kolminkertaistui vuodesta 2012 vuoteen 2013, raportissa todetaan.

Egyptiin, Irakiin, Jordaniaan, Kuwaitiin, Libanoniin, Omaniin ja Qatariin pienaseita vietiin kuhunkin lähes kymmenen miljoonan euron arvosta.

Avoimuudessa yhä parannettavaa

”Pienaseviennin lähes kaksinkertaistuminen Lähi-itään vuodesta 2012 vuoteen 2013 herättää monenlaisia kysymyksiä”, toteaa Small Arms Survey -ohjelman johtaja Eric Berman. Hänen mukaansa erityisesti tuoreimmat tulokset osoittavat, että monet merkittävimmistä aseviejistä eivät arvioi riittävän avoimesti pienaseiden vientiä tai edes vientipäätöksiä.

Bermanin mukaan viejävaltioiden tulisi perusteellisesti arvioida, millaista epävakautta tai ihmisoikeusloukkauksia pienaseiden viennistä voi koitua. Samoin viedyt aseet saattavat päätyä muualle kuin ne on tarkoitettu.

Avoimimmin pienaseista raportoivat Saksa, Iso-Britannia ja Hollanti, ja eniten avoimuutta on parantanut Etelä-Afrikka. Sen sijaan Pohjois-Korea sekä merkittävät pienaseita ostavat valtiot Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia eivät kerro mitään.

YK:n kansainvälinen asekauppasopimus (ATT) voisi raportin mukaan mahdollisesti lisätä pienasekaupan avoimuutta. Sopimukseen liittyneiden maiden piti julkistaa toukokuun loppuun mennessä ensimmäiset vuosiraportit kaikesta tavanomaisten aseiden, mukaan luettuna pienaseet, viennistä ja tuonnista.

Lue lisää: Trade Update 2016: Transfers and Transparency