YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan – 50. maa liittyi ydinasekieltoon

ydinasekielto-50-ratifiointia-YK:n ydinasekieltosopimus astuu voimaan

Honduras on ratifioinut YK:n ydinasekieltosopimuksen YK:n päivänä 24.10. myöhään illalla Suomen aikaa. Sopimuksen on nyt ratifioinut 50 valtiota, joten se astuu voimaan 90 vuorokauden kuluttua tästä päivästä.

“Tämä on merkittävä askel työssä ydinaseiden uhan vähentämiseksi”, sanoo Suomen ydinaseiden vastaisen ICAN Finland -verkoston toinen koordinaattori Kati Juva. “Nyt nämä aseet eivät ole ainoastaan moraalittomia, vaan myös laittomia.”

Ydinasekieltosopimus (TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) on ensimmäinen kansainvälinen ydinaseet täysin kieltävä sopimus. Se kieltää ydinaseiden valmistuksen, hallussapidon ja käyttämisen. Kieltosopimukseen johtavalle prosessille on ollut ratkaisevaa ydinaseiden katastrofaalisten humanitaaristen seurausten nostaminen keskustelun keskiöön.

Ydinasekielto hyväksyttiin YK:ssa heinäkuussa 2017. Ydinaseettominen valtioiden ja globaalin kansalaisyhteiskunnan yhteistyöllä oli merkittävä rooli sopimuksen synnyssä. Ydinasekiellon puolesta toimiva kansainvälinen ICAN-verkosto sai työstään Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2017.

“Ydinaseet ovat liian vaarallinen asia jätettäväksi ydinasevaltojen, kuten YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten, ja heidän liittolaistensa puolustuspolitiikan määriteltäväksi. Kyse on koko ihmiskunnan ja maapallon turvallisuudesta”, muistuttaa Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Suomi ei ole allekirjoittanut ydinasekieltosopimusta, eikä ollut edes neuvottelemassa sopimuksen sisällöstä YK:ssa. Vaikka hallitusohjelman mukaan Suomi ainoastaan seuraa sopimuksen kehitystä, on kolme hallituspuoluetta ilmoittanut kannattavansa ydinasekieltoon liittymistä. Vuonna 2019 tehdyn mielipidemittauksen mukaan 84 % suomalaisista kannattaa sopimukseen liittymistä.

“Ei voi yhtä aikaa vastustaa ydinaseita ja puolustaa oikeutta niiden hallussapitoon. Suomen on lopulta valittava puolensa ja otettava kantaa, haluaako se oikeasti kieltää ydinaseet joukkotuhoaseina vai puolustaako se ydinsevaltioiden oikeutta uhata niillä koko ihmiskuntaa”, toteaa ICAN Finland -verkoston toinen koordinaattori Claus Montonen.

Lisätietoja

  • Tarja Cronberg, Rauhanliiton puheenjohtaja, puh. +45 20 367 537
  • Kati Juva, ICAN Finland -verkoston koordinaattori, puh. 050 500 2318
  • Claus Montonen, ICAN Finland -verkoston koordinaattori, puh. 040 755 4248

ICAN Finland on kansainvälisen ydinasekiellon puolesta työskentelevän ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) -kampanjan verkosto Suomessa. Verkoston jäseniä ovat Aseistakieltäytyjäliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV, Naiset rauhan puolesta, Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea ja Tekniikka elämää palvelemaan.