Silvia Modig Sadankomitean puheenjohtajaksi

Silvia Modig aloitti rauhanjärjestö Sadankomitean uutena puheenjohtajana 1.1.2023. Kansanedustajana ja kunnallispolitiikassa työskennellyt Modig toimii tällä hetkellä vasemmistoliiton europarlamentaarikkona. Puheenjohtajana hän on muovaamassa Sadankomitean ja rauhanliikkeen suuntaa 2020-luvulla.   

Kuva: Juliana Harkki

“Olen todella innoissani uudesta tehtävästä: on hienoa olla mukana vahvistamassa rauhanliikettä ja edistää rauhankysymysten näkyvyyttä yhteiskunnassa. Koen, että rauhanliikkeen on päivitettävä itsensä vastaamaan muuttunutta tilannetta”, Modig kertoo.   

Turvallisuusympäristön muuttuessa perinteiset rauhankysymykset ovat edelleen vahvasti pinnalla. Sadankomitea perustettiin vuonna 1963 vastustamaan kaikkien maiden ydinaseita ja edistämään ydinaseriisuntaa. Tämän tehtävän Modig näkee yhä – kuusikymmentä vuotta myöhemmin – erittäin ajankohtaisena ja tärkeänä:  

“Ydinaseuhkaan perustuva rauha ei ole kestävä: se perustuu kauhun tasapainoon, joka järkkyessään johtaa mittaamattomaan inhimilliseen kärsimykseen.” 

Ilmastokriisiin vastaaminen on toinen Modigille tärkeä, rauhanliikettä puhutteleva kysymys. Hänen mukaansa ilmastoturvallisuuden suuri merkitys yhteiskunnan rauhan ja hyvinvoinnin ylläpidossa haastaa etsimään yhdessä uusia toimintamalleja ja ratkaisuja.   

Tänä vuonna vietetään Sadankomitean juhlavuotta. Uuden puheenjohtajan johdolla järjestö jatkaa pitkäjänteistä työtään muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutuen ja uudistuen. Modig korostaa, että rauhan vaatimus ja tärkeys ei ole muuttunut – siitä on pidettävä kiinni.  


Sadankomitea on puoluepoliittisesti sitoutumaton rauhan ja turvallisuuden asiantuntijajärjestö, jonka toimintaa ohjaa väkivallattomuuden periaate.  

Lisätiedot:  

Silvia Modig, silvia.modig@europarl.europa.eu 
Sadankomitean pääsihteeri Jarmo Pykälä, puh. 040 583 1142 tai jarmo.pykala@sadankomitea.fi