YK:n neuvottelut ydinasekiellosta jatkuvat 15.6. – sopimus ehkä jo tänä kesänä

Neuvottelut ydinaseet kieltävästä sopimuksesta saavat tällä viikolla jatkoa YK:ssa. Arviolta 130 maata osallistuu 15.6.-7.7. käytäviin neuvotteluihin, joiden tavoitteena on laatia maailman ensimmäinen ydinasekieltosopimus. Suomi on ilmoittanut, ettei aio olla edes paikalla neuvotteluissa.

”On todella kummallista, että Suomi ei suostu tulemaan edes paikalle neuvotteluihin”, sanoo Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Cronberg, ja jatkaa: ”Suomi on valinnut viiteryhmäkseen ydinasevaltiot ja niiden kanssa sotilaallisesti liittoutuneet maat, vaikka vaihtoehtona olisi ollut meille luontevampien Ruotsin, Irlannin ja Itävallan seura. Kaikki kolme olivat läsnä neuvottelujen ensimmäisellä kierroksella.”

Suomi on perustellut osallistumattomuuttaan sillä,  ettei se näe mielekkääksi neuvotella ydinaseista ilman ydinasevaltioita. Lisäksi Suomi on ilmoittanut tukevansa mieluummin ydinsulkusopimusta. ”Kieltosopimuksesta on kuitenkin tulossa toukokuussa julkaistun sopimusluonnoksen perusteella ydinsulkusopimusta tukeva sopimus”, Cronberg toteaa. Vain neuvotteluihin osallistumalla on mahdollista vaikuttaa sopimuksen sisältöön. Nyt on aivan mahdollista, että sopimus syntyy jo heinäkuussa, eikä Suomi pääse vaikuttamaan siihen.

Suomen ulkopoliittiseen perinteeseen kuuluu kansainvälisen normijärjestelmän vahvistaminen. Samoin maalla on kiitettävä perinne erilaisten humanitaaristen aloitteiden tukemisesta. Se on osallistunut neuvotteluihin ja tukenut jopa rypäleaseet kieltävää sopimusta, vaikkei ole itse edelleenkään allekirjoittanut sitä. Suomen mukanaolo myös ydinasekiellosta neuvotellessa auttaisi ylläpitämään näitä perinteitä.

”Ydinasekielto ei yksin hävitä ydinaseita, mutta sillä voisi olla tärkeä rooli jumiutuneen ydinaseriisunnan liikkeelle saamisessa. On historiallista, että ydinaseettomat valtiot ovat prosessin aloitteentekijöitä. Ydinasekiellolla muutetaan kansainvälistä normia ja tehdään selväksi, etteivät ydinaseet ole kansainvälisen yhteisön mielestä hyväksyttäviä aseita” sanoo Cronberg.

Ydinaseet ovat ainoa joukkotuhoase jota ei ole kielletty kansaivälisellä sopimuksella. Ne ovat kuitenkin uhka koko ihmiskunnalle. Ydinaseen räjähdyksen – tahallisen tai tahattoman – humanitaariset seuraukset olisivat katastrofaaliset. Mikään maailman terveydenhuoltojärjestelmä ei pystyisi vastaamaan tämän mittaluokan katastrofiin millään mielekkäällä tavalla. Tutkimusten mukaan rajoitetullakin ydinsodalla olisi paikallisten vaikutusten lisäksi myös koko maapallon ilmastoon vaikuttavia seurauksia.

Lisätietoja

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) on kansainvälinen kampanjaverkosto ydinasekiellon puolesta. Se on ollut merkittävässä roolissa neuvottelujen aikaansaamiseksi ydinaseet kieltävästä sopimuksesta. ICAN:iin kuuluu järjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita eri puolilta maailmaa. Suomessa kampanjaverkoston toimintaa koordinoi ICAN Suomi, johon kuuluu Aseistakieltäytyjäliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Naiset Rauhan Puolesta, Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea, Tekniikka elämää palvelemaan sekä ydinaseriisunnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä.