Suomi kansainvälisen asekauppasopimuksen puheenjohtajaksi

Suurlähettiläs Klaus Korhonen on valittu kansainvälinen asekauppasopimuksen (Arms Trade Treaty, ATT) puheenjohtajaksi kaudelle 2016-2017. Valinta tapahtui torstaina 25.8. Genevessä järjestetyssä osapuolikokouksessa. Suomi toimi myös kyseisen kokouksen yhtenä varapuheenjohtajista. 

ATT-sopimus astui voimaan joulukuussa 2014. Sopimus sääntelee tavanomaisten aseiden kauppaa ja sen tarkoitus on myös estää laitonta asekauppaa. 

Suomi oli yksi sopimuksen liikkeellepanijoista ja osallistui aktiivisesti valmistelutyöhön. Suomi on myös jatkanut työtä, jotta mahdollisimman moni valtio ratifioisi sopimuksen. Tähän mennessä sopimukseen on liittynyt 87 valtiota. Suomi tukee ATT-rahastoa, jotta tukea tarvitsevat maatkin voisivat toimeenpanna sopimuksen.

Suomi on korostanut erityisesti humanitaarisia tekijöitä, joiden takia asekauppaa tulisi säädellä, sillä hallitsematon asekauppa lisää väkivallan kierrettä ja vaikeuttaa yhteiskuntien toipumista konflikteista.

Osapuolikokous järjestettiin nyt toista kertaa. Ensimmäinen kokous järjestettiin viime vuonna Meksikossa. Seuraava kokous pidetään syyskuussa 2017.