Suomen asevienneistä kantelu oikeuskanslerille

Tiedote 23.1.2018

Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea ovat tehneet tänään 23.1. kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille. Ne pyytävät oikeuskansleria tutkimaan, ovatko valtioneuvoston Patria Land Systemsille myöntämät asevientiluvat Arabiemiraatteihin lainmukaisia.

Valtioneuvosto myönsi Patrian AMV-panssariajoneuvoille vientiluvan Arabiemiraatteihin 25.11.2015 ja jatkoi vientilupaa 11.1.2018. Rauhanliitto ja Sadankomitea vaativat vientiluvan perumista jo helmikuussa 2016.

Julkisuudessa olleiden tietojen ja Arabiemiraattien armeijan levittämän videomateriaalin mukaan vastaavia Patrian ajoneuvoja on käytetty Jemenin sodassa. Helsingin Sanomien (21.1.) mukaan videomateriaali ajoneuvoista näyttää paikantuvan taisteluihin Jemenissä, joissa Arabiemiraattien sotilasliittouma saattoi syyllistyä sotarikokseen pommittaessaan sairaalaa.

WFP:n ruokajakelu Raymahissa, Jemenissä 2016. Jemenin sota on aiheuttanut humanitaarisen katastrofin. Unicefin mukaan 400 000 lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta Jemenissä. Kuva: Julien Harneis

”Viimeistään vientiluvan jatkamisesta päätettäessä hallituksen on pitänyt tietää, että sotatoimissa Jemenissä on hyökätty siviilikohteisiin ja tehty sotarikoksia, mikä on muun muassa kansainvälisen asekauppasopimuksen vastaista”, sanoo Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen.

”Kantelulla oikeukanslerille haluamme selvittää, onko hallitus toiminut lainmukaisesti ja ottanut vaadittavalla tavalla huomioon Suomen kansainväliset sitomukset myöntäessään vientilupia sotaan osallistuvaan maahan”, Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius toteaa.

Rauhanliitto ja Sadankomitea pyytävät oikeuskansleria selvittämään,

  1. ovatko valtioneuvoston päätökset vientiluvista 25.11.2015 ja 11.1.2018 olleet lainmukaisia,
  2. millainen paino 25.11.2015 päätöksessä on annettu ulkoministeriön ulko- ja turvallisuuspoliittiselle lausunnolle, Euroopan unionin neuvoston sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevalle yhteiselle kannalle sekä YK:n kansainväliselle asekauppasopimukselle
  3. olisiko valtioneuvoston 11.1.2018 Patria Land Systems Oy:n vientiluvan jatkamisen sijasta pitänyt päättää vientiluvan epäämisestä

Lisäksi järjestöt pyytävät oikeuskansleria tutkimaan, miten puolustus- ja ulkoministeriö ovat seuranneet Jemenin ja Arabiemiraattien tilannetta ja millaisia vaikutuksia seurannalla on ollut 11.1.2018 tehtyyn päätökseen vientiluvan pidentämisestä. Järjestöt pyytävät oikeuskansleria selvittämään myös, onko Patrian ajoneuvojen käyttö Jemenin sodassa rikkonut vientiluvan ehtoja.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Timo Mielonen, Sadankomitea
puh. 040 771 3418
timo.mielonen (a) sadankomitea.fi
 
Linkit: