Sadankomitea kiittää ulko- ja turvallisuuspoliittisen nuorten ryhmän ennakkoluulottomia avauksia

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen nuorten ryhmä julkaisi tänään kannanottonsa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseen. Verrattuna valtioneuvoston selontekoon paperi on ennakkoluuloton keskustelunavaus, kuten nuorten ryhmältä sopi odottaakin.

– Nuoret nostavat paperissaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisimmäksi tavoitteeksi maailmanlaajuisen hyvinvoinnin edistämisen. He haluavat kantaa vastuuta vapaan ja demokraattisen maailman kehittymisestä, ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä maailmanlaajuisesta rauhasta ja turvallisuudesta. Näitä asioita myös rauhanliike haluaa nostaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiöön asevarustelun sijaan Sadankomitean puheenjohtaja Kalle Kallio toteaa

Nuorten ryhmän kannanotossa todetaan, että kehitys- ja ympäristöpolitiikka ovat tärkeä osa turvallisuuspolitiikkaa ja kehitysavun nostaminen 0,7% bruttokansantuotteesta sekä ilmastonmuutoksen torjunta on käsitettävä osaksi kansallista turvallisuusratkaisua.

– Nuoret ehdottavat paperissaan asevelvollisuudesta luopumista ja valikoivaan asevelvollisuuteen siirtymistä ja joukkojen lukumäärän supistamista. Tässä paperissa on tarkasteltu turvallisuusympäristöä 2000-luvun näkökulmasta, ei vanhoihin juoksuhautoihin linnoittautuen Kallio jatkaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Kalle Kallio 040 716 7520