Martin Luther Kingin syntymästä 80 vuotta 15.1.

Rauhanjärjestöt: maailma tarvitsee väkivallattomuuden esikuvia

15. tammikuuta 2009, tulee kuluneeksi 80 vuotta Martin Luther King nuoremman syntymästä. Martin Luther King kamppaili mustien oikeuksien puolesta väkivallattomin keinoin ja johti kansalaisliikettä mustien oikeuksien puolesta. Tänään Yhdysvalloissa valmistaudutaan ensimmäisen värillisen presidentin virkaanastujaisia valtavin odotuksin.

Uutiset Gazasta, Afganistanista, Kongon itäisistä osista ja muista konfliktipesäkkeistä kertovat meille, että tarvitsisimme tässäkin ajassa enemmän väkivallattomuuden esikuvia ja puolestapuhujia.

"Tarvitsemme uskoa siihen, että väkivallattomuus ei suinkaan merkitse alistumista voimakkaamman tahtoon tai antautumista, vaan että väkivallattomin keinoin voidaan saada aikaan muutosta. Aivan kuten Kingin lisäksi myös hänen esikuvansa Gandhi osoitti esimerkillään", muistuttavat Rauhanliitto, Sadankomitea ja Kristillinen rauhanliike Kingin syntymäpäivän aattona.

Martin Luther King osoitti esimerkillään, kuinka vaikeisiinkin ongelmiin voi puuttua käyttämättä väkivaltaa. Tietyssä mielessä hänen tehtävänsä oli vaikeampi kuin Gandhin, sillä siinä missä Gandhi edusti intialaista itsenäisyyttä vaatinutta enemmistöä, King kuului vähemmistöön. Väkivallattomuus ja oikeudenmukaisuus voittivat kummassakin tapauksessa.

"Toivomme, että virkaan astuva presidentti Obama, joka on sanonut ihailevansa Martin Luther Kingiä, puuttuisi välittömästi Lähi-idän konfliktiin ja osoittaisi moraalista ja eettistä johtajuutta Martin Luther Kingin hengessä" järjestöt toteavat.

Lisätietoja:
Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, 040 717 7762
Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa, 040 583 1142
Kristillisen rauhanliikkeen varapuheenjohtaja Timo Virtala