Hae mukaan rauhanlähettiläskoulutukseen (2019)

Haetaan rauhankysymyksistä ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneita nuoria osallistumaan rauhanlähettiläskoulutukseen

Oletko kiinnostunut rauhantyöstä? Ovatko kansainväliset kysymykset ja kansalaisvaikuttaminen lähellä sydäntäsi? Haluaisitko edistää rauhaa, muttet tiedä, miten?

Sadankomitea järjestää jälleen vuonna 2019 rauhanlähettiläskoulutuksen, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa ja osaamista rauhantyöhön ja globaalien turvallisuuspoliittisten haasteiden ymmärtämiseen. Koulutukseen haetaan erilaisista taustoista tulevia 18–29-vuotiaita osallistujia.

Vuoden aikana rauhanlähettiläät perehtyvät monipuolisesti rauhanjärjestöjen tekemän rauhantyön ydinkysymyksiin ja vaikuttamiskeinoihin. Lopuksi osallistujia autetaan löytämään itselleen mielekäs tapa edistää rauhaa elämässään. Kouluttajina toimii rauhankysymysten asiantuntijoita, jotka toimivat esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, tutkijoina, viranomaisina ja päättäjinä.

Koulutuksen tapaamiskertoja järjestetään yhteensä vuoden 2019 aikana neljä ja ne pidetään Helsingissä. Koulutukseen sisältyy myös etätehtäviä. Tapaamiskerrat järjestetään lauantaipäivinä ja niiden yhteydessä osallistujille tarjotaan lämmin ateria. Osallistujilta peritään koulutuksesta 50 euron osallistujamaksu. Sadankomitea korvaa osallistujien matkakulut Suomessa halvimman joukkoliikennevälineen mukaan 10 euroa ylittävältä osalta.

Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen koulutuspäivään ja etätehtävien suorittamista. Osallistujat saavat koulutuksen päätteeksi rauhanlähettilästodistuksen.

Jos kiinnostuit, täytä hakulomake. Osallistujien valinnassa painotetaan ennen kaikkea hakijoiden motivaatiota ja sitoutumista koulutukseen.

Koulutuspäivät ja aiheet

I Kestävä rauha ja turvallisuus

La 4.5. klo 11–17, Rauhanasema (Veturitori 3, Helsinki)

Koulutuspäivän aikana rauhanlähettiläät tutustuvat kestävän rauhan ja turvallisuuden peruspilareihin sekä rauhanjärjestöissä tehtävän rauhantyön perusteisiin.

II Konfliktit ja keskinäisriippuvuus

La 18.5. klo 11–17

Millaiset tekijät vaikuttavat väkivaltaisten konfliktien syntymiseen, ja kuinka globaalit ilmiöt kuten asekauppa ja ilmastonmuutos liittyvät konflikteihin? Entä mikä rooli monenkeskisellä yhteistyöllä on rauhan edistämisessä?

III Kampanjointi ja kansalaisvaikuttaminen

La 14.9. klo 11–17

Kuinka kansalaisjärjestöt ja -verkostot voivat edistää rauhaa, ja millaisia vaikuttamiskeinoja rauhanliikkeen työssä hyödynnetään? Rauhanlähettiläät tutustuvat kampanjoinnin perusperiaatteisiin sekä muihin vaikuttamisen keinoihin. Lisäksi päivän aikana kuullaan ryhmien valmistelemat aseidenriisunnan teemaesittelyt ja kampanjaideat.

IV Minä rauhanlähettiläänä

La 19.10. klo 11–17

Viimeisenä koulutuspäivänä keskiössä on rauhanlähettiläiden oma rauhantyö ja jatkosuunnitelmat. Rauhanlähettiläiden toiveiden pohjalta kutsutut puhujat esittelevät erilaisia rauhantyön muotoja ja rauhantyön ura- ja/tai vapaaehtoismahdollisuuksia. Rauhanlähettiläät esittelevät rauhantekonsa, ja käymme pienryhmissä läpi jokaisen omat rauhantyön suunnitelmat.

Etätehtävät

Vuoden aikana jokainen rauhanlähettiläs tekee yksin tai yhdessä muiden rauhanlähettiläiden kanssa yhden rauhanteon, jonka muodosta sovitaan koulutuksen aikana. Teko voi olla monenlainen: vaikkapa osallistuminen vapaaehtoistyöhön tai kampanjointiin, rauhaan liittyvän blogin tai vlogin julkaiseminen tai esitelmän pitäminen rauhankysymyksestä.

Ennen kesätaukoa rauhanlähettiläät jaetaan ryhmiin aseidenriisuntateemoittain. Ryhmät perehtyvät koulutuspäivien välillä teemoihinsa ja valmistautuvat esittelemään ne. Lisäksi ryhmät valmistelevat kampanjaidean, jotka esitellään kolmannen koulutuspäivän aikana.