Asevienti Bahrainiin alleviivaa aseviennin säätelyn ongelmia

Tänään ilmestynyt SaferGlobe Finlandin asevientiraportti kertoo, että Suomesta on viety yli 2,6 miljoonan euron arvosta puolustustarvikkeita Bahrainiin. Tämän kokoiset aseviennit normaalisti käsitellään valtioneuvostossa, mutta nämä viennit oli tarvikkeiden erilaisuuden vuoksi pilkottu kahdelle eri lupaviranomaiselle ja vientiluvat jakautuivat eri vuosille. Viennit tapahtuivat tästä huolimatta samassa yhteydessä ja niitä siksi olisi ollut syytä käsitellä samalla kertaa.

-On pöyristyttävää, että Suomesta voidaan viedä Bahrainin kaltaiseen maahan aseita samaan aikaan kuin arabikevään mielenosoitukset ovat alkamassa ja viranomaiset ovat jo edellisenä vuonna vanginneet opposition edustajia. Näiden vientien jälkeen Bahrainin hallituksen asettama toimikunta on raportoinut 1300 ihmisen tulleen pidätetyiksi ja 13 kuolleen. Tällaiseen maahan Suomesta on viety tarkkuuskiväärejä ja kiväärin ja pistoolin patruunoita sekä Poliisihallituksen arvion mukaan mahdollisesti lupavapaita ampuma-aseiden osia, hämmästelee Sadankomitean puheenjohtaja Ville Hulkkonen.

-On tärkeätä, että nyt selvitetään mitä Suomesta tarkalleen on Bahrainiin viety ja mihin vietyjä tarvikkeita on käytetty, Hulkkonen jatkaa.

Asekauppaa ei säädellä maailmanlaajuisesti millään tavalla ja vaikka Suomi kuuluu niihin maihin, joissa asekauppaa säädellään, mutta on tuo säätely ja erityisesti vientivalvonta on liian löysää, minkä voi tästäkin tapauksesta selvästi nähdä.

-Juuri tällaiset tapaukset alleviivaavat tarvetta maailmanlaajuiselle, tiukalle ja sitovalle asekauppasopimukselle. On tärkeätä, että mahdollisimman suuri osa ongelmallisesta aseviennistä voitaisiin pysäyttää ihmisoikeus- ja humanitaaristen kriteerien nojalla. Nykytilanteessa asevienneillä ruokitaan ihmisoikeusloukkauksia ja humanitaarisia kriisejä, vaikka kansainvälisen yhteisön pitäisi pystyä toimimaan juuri niiden ehkäisemiseksi ja pysäyttämiseksi, Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa jatkaa.

Neuvotteluja kansainvälisen asekauppasopimuksen aikaansaamiseksi käydään YK:n päämajassa 18.-28.3. Neuvottelut käynnistyvät New Yorkissa Suomen aikaa iltapäivällä maanantaina. Sadankomitean pääsihteeri osallistuu neuvotteluihin Suomen delegaation kansalaisjärjestöedustajana. Kansalaisyhteiskunnan edustajana on lisäksi Suomen Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson. Aromaa ja Johansson vastaavat mielellään median kysymyksiin neuvottelujen etenemisestä.