Aseviennin kärkimaat viestittävät tuulen kääntymisestä maailmanlaajuisessa asekaupassa – ratifioivat asekauppasopimuksen

Viisi kymmenestä maailman aseviennin kärkimaasta sitoo asekauppansa kansainvälisiin lainsäädäntöön, jonka tarkoitus on estää vastuutonta asekauppaa. Asekauppasopimuksen ratifiointi seuraa tänään järjestettyä juhlatilaisuutta YK:n päämajassa, New Yorkissa.

Täsmälleen vuosi uraauurtavan asekauppasopimuksen (Arms Trade Treaty, ATT) läpimenosta YK:n yleiskokouksessa, Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Iso-Britannia liittyivät tänään asekaupan ratifioineiden 31 maan joukkoon.

"Myös Suomi luovuttaa tänään ratifiointikirjansa YK:n pääsihteerille. Lisäksi Suomi on ilmoittanut noudattavansa sopimuksen artikloja 6 ja 7 jo ennen sopimuksen voimaantuloa. Suomi toimii näin vahvistaakseen niiden merkitystä ja alleviivatakseen sitä, että se pitää näitä sopimuksen olennaisimpina kohtina.", kertoo asekauppasopimista ajaneessa kampanjassa aktiivisesti toimineen rauhanjärjestö Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa.

Jo 118 valtiota on valmistellut asekauppasopimuksen voimaan saattamista allekirjoittamalla sen. Tämän päivän tilaisuuden jälkeen sopimuksen ratifioineiden maiden määrä on 31 – yli puolet sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavista 50 valtiosta.

Control Arms Coalition, kansainvälinen yli sataa kansalaisjärjestöä ja -verkostoa edustava asekauppasopimuksen nopeaa ja voimakasta toteuttamista ajava kampanjaverkosto, vaati tänään vielä useampia valtioita ratifioimaan sopimuksen pikimmiten ja näin saamaan sopimuksen voimaan mahdollisimman pian.

Asekauppasopimuksen puolesta kampanjoineen Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius sanoo: "Tämän päivän ratifioinnit ovat suuri askel kohti diktaattorien, ihmisoikeuksien rikkojien ja kuolemankauppiaiden aseiden saannin estämistä tai hankaloittamista. On hienoa nähdä näin monen maan harppovan kohti 50 valtion rajapyykkiä. Vaadimme sopimuksen jo allekirjoittaneita maita myös ratifioimaan sen viivytyksettä. Niille, joiden elämää aseet tuhoavat, aikaa ei todellakaan ole tuhlattavaksi."

Asekauppasopimus on ensimmäinen kansainvälisesti sitova sopimus asekaupan säätelemiseksi. Aseiden ja ammusten kaupassa liikkuu vuosittain noin 85 miljardia dollaria. Yli 520 000 ihmistä saa vuosittain surmansa aseellisessa väkivallassa. Miljoonat muut elävät vääriin käsiin joutuneiden aseiden aiheuttamien raiskausten, pahoinpitelyiden ja pakolaiseksi joutumisen pelossa.

Viiden aseviennin kärjen Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Iso-Britannian lisäksi muut tänään sopimuksen ratifioivat valtiot ovat Suomi, Bulgaria, Kroatia, Tanska, Viro, El Salvador, Unkari, Irlanti, Latvia, Malta, Romania, Slovakia ja Slovenia. Yksi huomionarvoisista sopimuksen ratifioijista tänään on El Salvador. Aseellinen konflikti ja aseiden leviäminen El Salvadorissa ovat alistaneet tuhannet ihmiset elämään vuosikymmeniä väkivallan pelossa.

Control Arms -verkoston el salvadorilainen kampanjoitsija Jesús Martinez, henkilömiinastakin selviytynyt Fundación Red de Sobrevivientes -järjestön toiminnanjohtaja, sanoi: "Olen onnellinen siitä, että maani on ottanut tämän tärkeän askeleen ja ratifioinut asekauppasopimuksen tänään. Olen varma, että maan uusi hallitus tekee kaikkensa toteuttaakseen sopimuksen. Aion jatkaa viranomaisten rohkaisemista tähän.

Taustatietoja:
-Arms Trade Treaty (ATT) hyväksyttiin enemmistön päätöksellä YK:n yleiskokouksessa 2.4.2013. Kolme valtiota – Iran, Syyria ja Pohjois-Korea – äänestivät sopimusta vastaan, 156 äänesti sen puolesta ja 22 valtiota pidättäytyi äänestämästä.  

-Sopimus tulee voimaan 90 päivää sen jälkeen kun 50. allekirjoittajamaa on sopinut ratifikaationsa mittarit YK:n kanssa.

-Tukholman rauhantutkimusinstituutti SIPRI on listannut Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Iso-Britannian 10 suurimman aseiden viejän joukkoon vuosina 2008-2012.

-Allekirjoittamalla asekauppasopimuksen valtiot sitoutuvat:
Säätelemään kaikkien konventionaalisten aseiden, ammusten tai niiden osien siirtoja.
Kieltämään konventionaalisten aseiden, ammusten tai niiden osien viennin maihin, joista tiedetään että niitä käytettäisiin sotarikosten tai kansanmurhien toteuttamiseen tai siviilejä vastaan, tai muihin humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin.
Arvioimaan kokonaisvaltaisesti kaikkien kuljetusten riskit sen selvittämiseksi, kuinka ne edistäisivät tai heikentäisivät rauhaa ja turvallisuutta tai vaikuttaisivat vakaviin ihmisoikeusrikoksiin tai humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin, terrorismiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, sukupuolistuneeseen väkivaltaan tai naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan.
Ottamaan huomioon sen mahdollisuuden, että aseet saattaisivat joutua alkuperäiseltä vastaanottajaltaan muille käyttäjille.
Jättämään muille sopimusosapuolille vuosittaisen raportin kansainvälisistä aseiden ja ammusten siirroistaan sekä toimistaan sopimuksen toteuttamiseksi ja kansainvälisen asekaupan läpinäkyvyyden parantamiseksi.