Rauhan tiellä: Rauha on periksiantamattomuutta

Osallistuin lapsena kansainvälisen sitoutumattoman rauhankasvatusjärjestön leireille ympäri maailmaa. Tästä seurasi kiinnostus opiskella maailmanpolitiikkaa ja erityisesti YKn toimintaa tarkemmin.

Minulle rauha on halua ratkaista ja ennaltaehkäistä konflikteja, moninaisuuden arvostusta silloinkin, kun se ei ole helppoa. Rauha ei ole periksiantamista. Se vaatii kovaa työtä ja toimivien kompromissien löytämistä. Rauha edellyttää sitoutumista ratkaisemaan konfliktit yhdessä sovituilla mekanismeilla, vaikka lyhyellä tähtäimellä tuntuisikin edullisemmalta olla välittämättä niistä.

Sadankomitean toimintaan päädyin yhteisen tutun kautta. Sadankomiteassa arvostan järjestön tekemää tärkeää asiantuntijatyötä. Sadankomitea tarjoaa todellisia, perusteltuja vaihtoehtoja usein yksipuoliseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen keskusteluun esimerkiksi julkaisemalla tutkijoiden artikkeleita ja järjestämällä seminaareja. Olen muun muassa kääntänyt artikkeleita Sadankomitean julkaisuihin ja toimin järjestön hallituksessa.

Tanja Vaari, 33, viestinnän ammattilainen, Helsinki

Rauhan tiellä -kampanjan pääsivulle

Lisätietoa Sadankomitean jäsenyydestä ja vapaaehtoistyöstä