Kärnvapen måste förbjudas

Tukholmassa järjestettiin 11.6. kansainvälinen korkean tason ydinaseriisuntakokous, jota isännöi Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström. Tällä kirjoituksella muistutimme yhdessä muiden rauhanjärjestöjen kanssa Wallströmiä ja muita kokoukseen osallistuneita, että ydinasekiellolle on vankka tuki niin kansalaisten ja kaupunkien kuin valtioiden ja poliitikkojenkin keskuudessa. Suomessa se on julkaistu aiemmin Hufvudstadsbladetissa. Kirjoituksen kieli on ruotsi.

Kärnvapen är skapade för massmord på civila och för att utplåna städer. Folkets röster kan därför inte ignoreras.

I dag står Sveriges utrikesminister Margot Wallström värd för ett högnivåmöte om kärnvapennedrustning i Stockholm. Målet är att mobilisera stöd för nedrustning inför nästa års översyn inom FN:s avtal mot spridning av kärnvapen (NPT).

De inbjudna länderna är Tyskland, Nederländerna, Japan, Spanien, Sydkorea, Norge, Kanada, Kazakstan, Finland, Schweiz, Argentina, Etiopien, Jordanien, Nya Zeeland och Indonesien. Några av dem är internationellt ledande vad gäller arbete för kärnvapennedrustning. Flera är Natoländer med amerikanska kärnvapen utplacerade på sitt territorium, men de flesta av de inbjudna länderna har ändå något gemensamt: ett starkt, engagerat och växande civilsamhälle som arbetar för att länderna ska gå med i FN:s konvention om kärnvapenförbud. Alla de inbjudna länderna hävdar att de försvarar internationell humanitär rätt. De har även tidigare i FN uttalat sig gemensamt om de katastrofala humanitära konsekvenserna av kärnvapen.

Vi i civilsamhället välkomnar alla initiativ som kan leda till nedrustning och stoppa spridningen av kärnvapen. Civilsamhället har varit en drivkraft för att omformulera debatten om kärnvapen till ett ökat fokus på de humanitära och klimatmässiga konsekvenserna, genom bland annat FN:s kärnvapenförbud. Historien visar att verkliga framsteg för nedrustning ofta hängt samman med ett stort engagemang hos allmänheten och ett starkt tryck från civilsamhället.

Kritiker hävdar ofta att få länder i väst stödjer FN:s kärnvapenförbud. Detta är långt ifrån sant. Det finns ett starkt stöd från ett växande civilsamhälle. Nyligen släpptes en undersökning som visar att 70 procent av befolkningen i de EU-länder som genom Nato har kärnvapen utplacerade på sin mark – Belgien, Tyskland, Italien och Nederländerna – vill att deras länder ska ansluta sig till kärnvapenförbudet. Och av Sveriges befolkning vill 85 procent att Sverige ska gå med, enligt en undersökning av Sifo och Olof Palmes Internationella Center i december 2018.

Stödet för FN:s kärnvapenförbud ökar även bland politiker. I samband med EU-valet lanserade International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) en kampanj som uppmanade kandidaterna att stödja kärnvapenförbudet. Under de första 24 timmarna fick avtalet stöd från över hundra kandidater från olika länder, inklusive Tyskland och Nederländerna, två länder som har kärnvapen på sin mark och som kommer att delta i mötet i dag.

Därtill har många städer genom att ansluta sig till ICAN-kampanjen Cities Appeal ställt sig bakom kärnvapenförbudet och uppmanar därmed sina regeringar och parlament att ansluta sig. Listan inkluderar 24 städer i Tyskland, inklusive Berlin och München, tio städer i Spanien och 14 i Norge, inklusive Oslo. På listan som hela tiden växer finns även Bern, Genève, Paris, Manchester, Washington DC, Los Angeles och den amerikanska delstaten Kalifornien.

Normen mot kärnvapen stärks av att fler länder ansluter sig till FN:s konvention för kärnvapenförbud. Som civilsamhällesorganisationer från länder som deltar i mötet i Stockholm uppmanar vi våra regeringar att ta tillvara och använda den energi för kärnvapennedrustning som förbudskonventionen har skapat. Konventionen måste inkluderas i diskussionerna för att möjliggöra verkliga framsteg vid NPT-mötet nästa år. Det kommer att stärka arbetet för nedrustning.

Kärnvapen är skapade för massmord på civila och för att utplåna städer. Folkets röster kan därför inte ignoreras, och folkets vilja är tydlig: kärnvapnen måste förbjudas och avskaffas.

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
Jan Larsson, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen
Annelie Börjesson, ordförande, Svenska FN-förbundet
Paul Hannon, Executive Director, Mines Action Canada
Anja Lillegraven, Managing Director, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) Norway
Henriette Westhrin, Secretary General Norwegian People’s Aid
Xanthe Hall, Executive Director of International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) Germany 
Leo Hoffmann-Axthelm, Founding Board Member, ICAN Germany
Miriam Struyk, director of programmes PAX, the Netherlands
Maya Brehm, Co-founder, ICAN Switzerland
Minna Vähäsalo, Secretary General, Committee of 100 in Finland