Avoin kirje Yle uutisten päätoimittajalle

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen,

Yle julkaisi 13.7. verkkosivuillaan uutisen ruotsalaisen Saab-yhtiön miljardien arvoisista asekaupoista Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin sekä ihmisoikeusjärjestö Human Right Watchin asekauppoja kritisoivasta raportista.

Uutisessa todettiin: "Ruotsin strategisten tuotteiden tarkastuslaitos (ISP) on myöntänyt Saabille
aseiden vientiluvan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, vaikka Ruotsin laki kieltää aseiden viennin maihin, jotka rikkovat ihmisoikeuksia tai jotka ovat aseellisessa konfliktissa toisen maan kanssa."

On hyvä, että Yle kiinnittää huomiota Ruotsin asekauppoihin sotaa käyviin maihin. Olisi kuitenkin toivottavaa, että samaa huolellisuutta noudatettaisiin myös Suomesta tapahtuvaan asevientiin Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Näin ei ole tapahtunut esimerkiksi Patria Oyj:lle myönnetyn vientiluvan ja sitä seuranneen kaupan uutisoinnissa.

Valtioneuvosto myönsi yleisistunnossaan 26.11.2015 Patrialle luvan 40 panssaroidun pyöräajoneuvon vientiin Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Patria tiedotti 28.1.2016 solmineensa sopimuksen Yhdistyneiden arabiemiirikuntien puolustusvoimien kanssa.

Yle uutisoi tästä kaupasta 29. tammikuuta. Uutisessa todettiin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sotivan Jemenissä. Jutussa oli myös haastateltu puolustusministeriön neuvottelevaa virkamiestä Sanna Poutiaista, jonka mukaan "[u]lkoministeriön lausunnossa ei nähty ulko- tai turvallisuuspoliittista estettä vientiluvalle".

Suomen aseviennistä säädetään laissa puolustustarvikkeiden viennistä. Lain ohella Suomen asevientiä säätelevät kansainväliset sopimukset, erityisesti Euroopan unionin neuvoston sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskeva yhteinen kanta ja YK:n kansainvälinen asekauppasopimus.

Laissa puolustustarvikkeiden viennistä todetaan, että vientilupa myönnetään vain, "jos se on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista eikä se vaaranna Suomen turvallisuutta". Lisäksi säädetään, että luvan myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, "jossa on otettava huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksytty Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta".

Euroopan unionin neuvoston yhteisen kannan mukaan vientilupa on evättävä, jos on olemassa "vastaanottavan ja toisen maan välinen aseellinen konflikti tai sellaisen todennäköisyys" tai "vietävää sotilasteknologiaa tai vietäviä puolustustarvikkeita saatetaan käyttää kansalliseen sortotoimintaan".

Suomen asevienti Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin on siten yhtä lailla voimassa olevan lain vastaista kuin mitä Yle 13.7. julkaistussa uutisessa toteaa Ruotsin aseviennistä.

Helsingissä 14.7.2016

Suomen Sadankomitea ry:n puolesta

Timo Mielonen
puheenjohtaja