Aseiden säilytysturvallisuutta parannettava – poliisin tarkistusoikeutta harkittava uudelleen

Rauhanjärjestöt Sadankomitea ja Rauhanliitto katsovat, että aseita
säilytetään kodeissa ja ampumaradoilla liian huolettomasti ja sekä aseita
omistavien kansalaisten että aseluvista vastuullisten viranomaisten,
erityisesti poliisihallituksen, tulisi kiinnittää tähän aiempaa enemmän huomiota.

Viikonlopun ampumatapaus on jälleen yksi surullinen esimerkki siitä, mitä voi seurata siitä, kun aseita joutuu vääriin käsin vaikka ne olisivatkin alunperin niin sanotusti laillisia. Oulun ampumatapauksessa käytetty ase oli julkisuudessa olleiden tietojen mukaan peräisin asuntomurrosta jossa katosi ilmeisesti isompi määrä aseita.

Suurin osa Suomessa tällä hetkellä olevista luvattomista aseista on ollut luvallisesti hankittuja aseita, mutta ne on myyty ihmiselle, jolla lupaa ei ole tai ne on varastettu joko asuntomurron yhteydessä tai muuten ja ne ovat päätyneet luvallisten omistajien käsistä luvattomille haltijoille.

– Emme ajattele, että aseet yksin tappaisivat ihmisiä, mutta aseilla
on mahdollista tappaa ihmisiä. Mitä vähemmän aseita on saatavilla, sen
vähemmän niitä voidaan käyttää rikosten tekoon, toteaa Eekku Aromaa
Sadankomiteasta.

Suurin osa aseista on tarkoitettu tiettyä käyttötarkoitusta, kuten
metsästystä varten. Väärissä käsissä niillä voidaan kuitenkin aiheuttaa
suurta vahinkoa.

– Aseharrastajat vastustivat aikanaan voimakkaasti sitä, että poliisille annettaisiin lupa tarkistaa aseiden säilytystä kodeissa. Suomessa on harvinaisen paljon aseita yksityistalouksissa ja siksi tarkistusoikeus olisi lisännyt mahdollisuuksia valvoa aseiden säilytyksen turvallisuutta ja sitä, että luvanmukainen määrä aseita on sillä, jolla niihin on lupa. Samalla tämä olisi antanut poliisille mahdollisuuden antaa yleistä turvallisuusneuvontaa, ja näin vähentää aseiden vääriin käsiin joutumisen riskiä, toteaa Laura Lodenius Rauhanliitosta.