Sadankomitean puheenvuoro yleiskokouskuulemisessa

Kiitämme ulkoministeriön puheenvuoropyynnöstä kansalaisjärjestöjen kuulemiseksi Suomen tavoitteista ja painopisteistä YK:n yleiskokouksen 77. istuntokaudelle. 

Haluamme nostaa esille seuraavat rauhanpolitiikkaa vahvistavat painopisteet, joissa toivomme Suomen olevan edelläkävijä ja aktiivinen toimija.

Aktiivinen toiminta aseidenriisunnassa luottamuksen edistämiseksi 

Suomen aktiivisuus aseidenriisunnan ja asevalvonnan alalla on huolestuttavasti laskenut. Suomen tulee olla alkuperäisenä ehdottajana näkyvämpi tukija asekauppasopimuksen toimeenpanossa ja kehittämisessä. Suomen tulee sitoutua edistämään ydinasekieltosopimusta sekä autonomisten aseiden kieltosopimusta niin globaalisti kuin kansallisessa politiikassaankin.  

Mediat ovat raportoineet jatkuvasti epäinhimillisten rypälepommien käytöstä Ukrainan sodassa. Suomen tulee edistää niiden yleismaailmallista kieltoa sekä itse liittyä rypäleaseet kieltävään kansainväliseen sopimukseen. Asesopimukset hillitsevät tarpeetonta kärsimystä konflikteissa, lisäävät maiden välistä luottamusta ja ovat keino ylläpitää dialogia turvallisuuspolitiikassa. 

Oikeus aseistakieltäytymiseen  

Suomen painopisteenä tulisi olla ihmisoikeuksien, demokratian ja sananvapauden puolustaminen tukemalla konkreettisesti aktivisteja ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Erityisesti Suomen tulisi pitää esillä oikeutta kieltäytyä tappamisesta ja myös itse mahdollistaa aseistakieltäytyminen ilman pelkoa vankeusrangaistuksesta. 

YK-järjestelmän kehittäminen 

Suomen tulee aktiivisesti edistää YK-järjestelmän, erityisesti turvallisuusneuvoston, kehittämistä. Tavoitteena tulee olla rohkeus hakea tarvittavia uudistuksia, jotta valtiot pystyvät ratkaisemaan ydinaseiden ja ilmastokriisin kaltaiset turvallisuushaasteet voimapolitiikan sijaan sopimalla.

Pääsihteeri Jarmo Pykälä osallistui kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuuteen 5.10.2022.