Sadankomitean rauhanpalkinto tutkijatohtori Noora Kotilaiselle ja dosentti Susanna Hastille

Tarve kriittiselle ja moniääniselle turvallisuuskeskustelulle on ollut kuluneena vuonna erityisen suuri. Noora Kotilainen ja Susanna Hast ovat toimineet rohkeasti rauhaa edistävien ratkaisujen löytämiseksi tieteen ja taiteen keinoin.  

Rauhanjärjestö Sadankomitean rauhanpalkinto luovutetaan tänä vuonna tutkijatohtori Noora Kotilaiselle ja Taideyliopiston dosentti Susanna Hastille, jotka toiminnallaan ja tutkimuksellaan rohkaisevat haastamaan sotilaallisia ajatusmalleja. 

Kotilainen ja Hast ovat toimineet rohkeasti rauhan puolesta aikana, jolloin sotilaallisen vallan, sodan ja asevoimien kriittinen tarkastelu on tullut entistäkin hankalammaksi. Tutkimuksessaan he tarkastelevat sotilaallisen vallan kieltä ja purkavat siihen liittyviä kyseenalaistamattomia myyttejä ja tabuja. Kriittinen militarismitutkimus tuottaa tietoa sotilaallisen vallan yhteiskunnallisista vaikutuksista, myös meillä Suomessa.   

“Tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa militarisoi meidän kaikkien ajatuksia sekä vaikuttaa tunteisiimme ja todellisuuteemme, on erityisen tärkeää muistaa sotilaallisen vallan tuhovoima ja vastustaa sen normalisoitumista.”

Noora kotilainen & Susanna Hast

Käyttämämme kieli ja puhetavat paitsi heijastavat, myös rakentavat ja muokkaavat maailmankuvaamme. Voimapolitiikkaan nojaavien asenteiden yleistyessä helpottuu väkivallan oikeuttaminen – ja toisaalta väkivallattomien vaihtoehtojen esille tuominen vaikeutuu.   

“Vaihtoehtoisia ääniä tarvitaan – erityisesti tilanteessa, jossa vastauksia turvattomuuden tunteisiin haetaan asevarustelusta. Kestävää rauhaa rakennetaan pitkäjänteisesti, inhimillinen turvallisuus edellä”, sanoo Sadankomitean puheenjohtaja Kaisu Kinnunen. 

Sadankomitea myöntää vuosittain rauhanpalkinnon suomalaiselle taholle, joka on työllään edistänyt väkivallattomuuden periaatteen toteutumista maailmassa. Palkintona on taiteilija Miia Kallion keramiikkaveistos Rauhanlaiva. Tunnustus jaetaan itsenäisyyspäivän rauhanjuhlassa 6.12. klo 13 osoitteessa Veturitori 3, Helsinki.

Lisätietoja:

Sadankomitean rauhanpalkinto

Sadankomitean puheenjohtaja Kaisu Kinnunen, kaisu.kinnunen@sadankomitea.fi

Sadankomitean pääsihteeri Jarmo Pykälä, puh. 040 5831142