EU ja asekauppa: jäsenmaat kuin pyromaanisia palomiehiä

Tiedote 10.5.2016

Euroopan unioni laiminlyö asevientivalvontaansa, eurooppalaisten rauhan- ja erityisesti asevientikysymyksiä seuraavien järjestöjen verkosto kritisoi. EU julkaisi vuoden 2014 asevientivalvontaraporttinsa viime viikolla.

”Vaikka sekä Euroopan parlamentti että kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat vaatineet asevientivalvonnan parantamista, on raportti jälleen myöhässä. Sen tarjoamat tiedot ovat osittaisia ja epäjohdonmukaisesti esitettyjä”, asekauppaa vastustava ENAAT (European Network Against Arms Trade) toteaa ja huomauttaa, että vientivalvonnan ongelmat johtuvat osittain EU:n sisäisen asekaupan sääntelyn purkamisesta.

EU:n 17. asevientivalvontaraportti 2014 julkaistiin virallisesti 4. toukokuuta 2016. ”Myöhäinen julkaisuajankohta vaikeuttaa demokraattista kontrollia entisestään: tammikuun 2014 asevientitilastoista keskustellaan 27 kuukautta vientilupien myöntämisen tai viennin toteutumisen jälkeen. Jos EU ja sen jäsenvaltiot haluavat ottaa asekaupan säätelyn vakavasti, tämän on muututtava”, tutkija Martin Broek hollantilaisesta Stop Wapenhandel -järjestöstä sanoo.

Aseviennin raportoinnissa on puutteita: osa EU:n jäsenvaltioista ei raportoi asevientiään vaadittujen standardien mukaisesti, mikä tekee tilastojen vertailun ja kokonaisuuden hahmottamisen mahdottomaksi. Tästä huolimatta vuoden 2014 asevientitilastoista voidaan vetää huolestuttavia johtopäätöksiä.

Vuonna 2014 maantieteellisistä alueista eniten aseita ja asejärjestelmiä vietiin Lähi-idän alueelle (yli 31,5 miljardilla eurolla vuonna 2014). Tämä tarkoittaa sitä, että EU-maat myyvät suurimman osan EU:n ulkopuolelle vietävistä aseista alueelle, jota repivät vakavat aseelliset konfliktit ja jonka maista suurimmalla osalla on hyvin autoritaariset hallinnot ja tilillään lukuisia ihmisoikeusrikkomuksia.

”Myös Suomi on myöntänyt vientilupia Lähi-itään”, muistuttaa Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius ja jatkaa: ”esimerkkinä tästä on valtioneuvoston viime vuoden lopulla myöntämä vientilupa Arabiemiraatteihin. Yleisesti ottaen on hämmästyttävää, kuinka Suomi ja EU:n jäsenvaltiot voivat pitää räikeimmillään sotarikoksiin syyllistyviä maita hyvinä ja hyväksyttävinä asekauppakumppaneina.”

EU:n yhteinen asevientiä koskeva kanta kieltää aseiden viennin maihin, joissa niitä voitaisiin käyttää sisäisen sorron välineenä tai kansainvälisissä konflikteissa tai joissa ne voisivat lisätä alueellista epävakautta. Kannan noudattaminen ei kuitenkaan nykyisellään toteudu, ja käytännössä EU on madaltamassa asekaupan valvonnan standardejaan samalla, kun se purkaa sisäisten markkinoidensa sääntelyä.

”Suomen on nyt ajettava tiukempaa asevientipolitiikkaa koko EU:lle. Samalla sen tulisi huolehtia siitä, ettei oma politiikkamme ole ristiriidassa ihmisoikeussitoumustemme kanssa”, Sadankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen toteaa.

Lue lisää