Asevientiluvat Turkkiin on peruttava

Suomen hallitus ilmoitti keskiviikkona 9.10., että uusien asevientilupien myöntäminen Turkkiin lopetetaan. Päätös oli reaktio Turkin aloittamaan hyökkäykseen Syyrian kurdialueille. Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea pitävät päätöstä tärkeänä ja erittäin tervetulleena.

Valitettavasti hallituksen päätös koskee vain uusia asevientilupia. Tuorein vientilupa Turkkiin myönnettiin 19.9., jolloin annettiin lupa Robonic Ltd Oy:lle miehittämättömien ilma-alusten lähetysalustojen, niiden vara- ja muiden osien sekä koulutuksen ja teknisen tuen viemiseksi Turkish Aerospace Industries -yritykselle. Turkki oli myös Suomen aseviennin keskeisimpiä kohdemaita vuonna 2018.

Asekauppa Turkin kanssa jatkuu siis hallituksen päätöksestä huolimatta, jollei jo myönnettyihin vientilupiin puututa. Rauhanjärjestöt vaativat, että sekä Robonic Ltd Oy:lle myönnetty lupa että aiemmat asevientiluvat Turkkiin peruutetaan.

Suomen laki mahdollistaa asevientilupien peruuttamisen esimerkiksi, jos ”luvan myöntämisen yleiset edellytykset tai olosuhteet, joiden perusteella lupa on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet” tai ”luvan peruuttamiseen harkitaan olevan muu näihin rinnastettava painava syy.”

Molemmat ehdot täyttyvät Turkkiin myönnettyjen lupien tapauksessa. Turkin aloittamat sotatoimet tekevät aseviennistä Turkkiin selkeästi Suomen sitoumusten vastaista. Lisäksi jo myöntöhetkellä Turkin heikko ihmisoikeustilanne sekä alueellinen tilanne tekivät vientilupien myöntämisestä ongelmallista sekä oikeudellisesti että eettisesti.

Nykyinen laki puolustustarvikkeiden viennistä on varsin tuore, joten sen mahdollistamaa vientilupien peruuttamista ei ole ehditty soveltaa. Vastaavia tapauksia on ollut kuitenkin muualla Euroopassa. Esimerkiksi Belgia peruutti kesäkuussa 2019 Saudi-Arabiaan myönnetyn asevientiluvan.

Lisätietoja Suomen asekaupasta