Asekaupan kasvattaminen Lähi-itään vastuutonta politiikkaa

Maanantaina 23.10. julkaistava ajatushautomo SaferGloben asevalvontaraportti kertoo, että Suomen asevienti on ollut noususuunnassa viimeisten 15 vuoden aikana. Siviiliaseiden ja sotatuotteiden vienti on euromääräisesti kaksinkertaistunut, ja vientimaiden lukumäärä on kasvanut. Vuoden 2016 suurin osa eli 62,7 % Suomen sotatuoteviennistä suuntautui Lähi-itään.

Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea pitävät aseviennin kasvattamista tyrmistyttävänä, varsinkin kun kasvua on tehty asevienneillä poliittisesti ongelmallisille, konfliktiherkille ja epädemokraattisille vastaanottajille.

Kasvanut asevienti Lähi-itään on seurausta poliittisista valinnoista. Valtion vahvasti tukemaa vienninedistämistyötä alueelle on tehty pitkään. Rauhanjärjestöt pitävät selvänä, että asekauppa tai sen mahdollisuus on kuulunut vähintään epäsuorasti kaupantekoa edistävään pakettiin. Asekauppa ei kuitenkaan ole tavanomaista yritystoimintaa vaan aina valtion luvittamaa, ja poliittinen signaali. Kyseessä on kaupankäynti välineillä, jotka on tarkoitettu sotimiseen ja tappamiseen, ja joita voidaan potentiaalisesti käyttää myös esimerkiksi ihmisoikeusrikosten välineenä. Aseviennin kasvattaminen ei ole oikea ratkaisu maalle, joka juhlapuheissa haluaa profiloitua rauhanrakentajana.

Aseiden vieminen Lähi-itään on omiaan ruokkimaan alueen epävakautta, eikä se lisää turvallisuutta. Viime vuosina Suomen hallitus on myöntänyt vientilupia suurille kaupoille esimerkiksi Jemenin sotaan osallistuville Arabiemiraateille ja Saudi-Arabialle, vaikka sekä EU:n yhteinen kanta että kansainvälinen asekauppasopimus kieltävät aseviennit sotaa käyvään maahan. Maiden Jemenissä tekemistä sotarikoksista ja humanitaarisen tilanteen vaikeuttamisesta saadaan jatkuvasti lisää todisteita, ja niiden ihmisoikeustilanne on myös sisäisesti hyvin huono.

Rauhanjärjestöt pitävät Suomen asekauppapolitiikkaa Arabiemiraatteihin ja Saudi-Arabiaan huonona ja kestämättömänä politiikkana. ”Järkyttävintä on, että näihin maihin valmistellaan edelleen lisää kauppoja ja niiden markkinoille tehdään tuotekehittelyä. Oikea ratkaisu olisi keskeyttää asekauppa ja perua jo myönnetyt vientiluvat”, Sadankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen puuskahtaa. Suomen on aika muuttaa poliittista linjaansa pidättyvämmäksi ja harkitsevammaksi.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että asekauppaa Lähi-idän alueelle halutaan kasvattaa edelleen. Patria tavoittelee parhaillaan suurta, jopa satojen miljoonien eurojen arvoista kauppaa Qatarin kanssa. ”Aseviennistä keskusteltaessa on jo pitkään painotettu, että asevientilupien myöntämisessä pitäisi noudattaa ennakointia ja harkintaa”, sanoo Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, ja jatkaa: ”Qatarin kohdalla Suomen tulisi noudattaa tätä periaatetta käytännössä. Lähi-idän poliittisen konfliktin keskellä oleva, terrorismin tukemisesta syytetty, vielä äskettäin Jemenissä sotimiseen osallistunut, täysin epädemokraattinen Qatar on malliesimerkki valtiosta, johon ei kuulu edes suunnitella valtavia asekauppoja.”