Sadankomitea tuomitsee Venäjän toiminnan Ukrainassa

Sadankomitea tuomitsee jyrkästi Venäjän hallinnon aggressiivisen imperialismin ja Putinin päätöksen lähettää Venäjän sotilaita Itä-Ukrainaan. Donetskin ja Luhanskin tunnustaminen itsenäisiksi ”kansantasavalloiksi” on räikeä rikkomus kansainvälistä oikeutta vastaan. Venäjän joukkojen on poistuttava Itä-Ukrainasta ja sotatoimet on lopetettava välittömästi.

Venäjän sotilasjoukkojen keskittäminen Itä-Ukrainaan ja sotaharjoitusten järjestäminen toisen valtion alueella, sekä päätös tunnustaa Donetskin ja Luhanskin “kansantasavallat” itsenäisiksi, ovat ristiriidassa YK:n peruskirjan kanssa ja loukkaavat kansainvälistä oikeutta. Venäjä on väkivallalla uhaten loukannut Ukrainan alueellista koskemattomuutta. Tuomitsemme Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja vaadimme, että Venäjä vetää joukkonsa pois Itä-Ukrainasta.

Suojellaan ihmisiä

Venäjän toiminta Itä-Ukrainassa horjuttaa kansainvälistä turvallisuutta ja luo jännitteitä valtioiden välille. Syttyessään sota koskettaisi kuitenkin ennen kaikkea ukrainalaisia ihmisiä, jotka ovat joutuneet kärsimään jo kahdeksan vuotta kestäneestä miehityksestä, epävarmuudesta ja väkivallan pelosta. 

Osoitamme solidaarisuutta Ukrainalle ja siellä asuville ihmisille. Neuvottelu on ainoa kestävä tapa ratkaista konflikti ja suojella alueella asuvia siviilejä ylimääräiseltä kärsimykseltä. Vastuu siviilien suojelusta on valtioilla ja kansainvälisellä yhteisöllä.

Aseviennistä pidättäydyttävä

Asevarustelu ruokkii konflikteja ja syö mahdollisuuksia konfliktien rauhanomaisilta ratkaisukeinoilta, kuten neuvottelulta. Suomi on allekirjoittanut kansainvälisen asekauppasopimuksen, jonka mukaisesti Suomen ei pidä viedä aseita maihin, joissa ne saattaisivat päätyä ihmisoikeusloukkausten ja sotarikoksen välineiksi tai pitkittäisivät väkivaltaista konfliktia. 

Suomen tulee pitää kiinni hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan “Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin”. Toivomme myös muiden valtioiden pidättäytyvän aseviennistä konfliktialueelle.

Ei sotilasliittoon

Sadankomitea kyseenalaistaa sotilaallisen yhteistyön Naton kanssa ja pitää tärkeänä, että Suomi pysyy sotilaallisesti liittoutumattomana. 

Suomen ulkopolitiikan tavoitteita ovat ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön edistäminen, monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen, globaalin vastuun kantaminen ja rauhan rakentaminen. Näihin tavoitteisiin pääsy ei tapahdu sotilaallisen liittoutumisen tai aseistautumisen keinoin, vaan inhimillistä turvallisuutta ja kansainvälistä sopimista edistämällä sekä YK-järjestelmää vahvistamalla.

Kirjoittaja on Sadankomitean puheenjohtaja.