Sadankomitea: Ei vientilupaa Saudi-Arabiaan!

Hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi korostaa EU:n yhteisiä aseviennin käytännesääntöjä. Samoin hallitusohjelmassa linjataan Suomen kehitysyhteistyöstä, että Suomi korostaa oikeusvaltiokehitystä, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Vientiluvan myöntäminen Patrian kranaatinheitinkaupalle rikkoo näitä periaatteita vastaan, samoin kuin aseviennit muihinkin epädemokraattisiin tai epävakaisiin maihin.

– Mikäli vientilupa Patrialle annetaan, tehdään merkittävä periaatepäätös ja Suomi linjaa hyväksyvänsä Saudi-Arabian hallinnon toiminnan. Tässä luvassa ei ole kyse sellaisista puolustustarvikkeista, joiden vientilupaa voitaisiin perustella sillä, että kyse on suojavälineistä. Esimerkiksi Libyassa tämäntyyppisiä puolustustarvikkeita on käytetty omia kansalaisia vastaan ja epävakaissa ja epädemokraattisissa maissa tätä riskiä ei valitettavasti voida sulkea pois, Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa toteaa.

Mikäli hallitus myöntää vientiluvan, tulisi julkistaa se arvio, jonka perusteella päätös on tehty. Tällöin nähdään noudattaako hallitus omaa ohjelmaansa tai EU:n käytännesääntöjä.

– Hallituksen tulee käyttää harkintaansa tässä kaupassa ja todeta, että kokonaisvaltaisesti alueen tilanteen huomioon ottaen vientilupaa ei voida myöntää. Asevientiä ei tule sallia epävakaille alueille eikä epädemokraattisiin maihin, joiden hallitukset sallivat ihmisoikeuksien loukkaamisen, Aromaa jatkaa.

Lisätietoja:
Eekku Aromaa 040 583 1142