Rauhanjärjestöt toivovat rauhanomaista ja ripeää ratkaisua Krimin tilanteeseen

Rauhanliitto ja Sadankomitea katsovat, että Ukrainan eskaloitunut tilanne on huolestuttava ja vaatii aktiivisia toimia, jotta kriisille saadaan poliittinen ja diplomaattinen ratkaisu, eikä ajauduta pahempaan voimankäytön, voimannäytön ja väkivallan kierteeseen.

Yksi kriisin eskaloitumisen syistä on Venäjän huoli Krimin tukikohdasta, johon Venäjällä on oikeus Ukrainan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan. Venäjän tulee kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja Ukrainan suvereenisuutta ja vähentää sotilaallista läsnäoloaan. Samoin Venäjän tulee lopettaa tilanteen kärjistäminen. Lännen vahva tuki Ukrainan vallankumoukselle on voinut myös olla kolaus Venäjän arvovallalle.

Nyt tarvitaan neuvottelut, joissa etsitään rauhanomaista ratkaisua. Ympäröivän maailman on tehtävä kaikkensa, jotta neuvottelupöytään päästään ja uhkaava kriisi saadaan ratkaistua mahdollisimman pikaisesti. Ukrainalaisilla tulee olla oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. Tämä oikeus kuuluu myös Ukrainan suurimmalle vähemmistölle, venäjänkielisille, samoin Ukrainan muille vähemmistöille.

Se, että Suomessa spekuloidaan mahdollisella Nato-jäsenyydellä tai sillä millaisia uhkia tilanne Suomelle aiheuttaa on lyhytnäköistä, eikä auta ratkaisun löytymisessä. Suomen tilanne ei ole muuttunut. Sen sijaan sen spekulointi, voisiko Suomesta löytyä pätevää rauhanvälittäjää tässä tilanteeseen ja miten Suomi voisi muuten auttaa kriisin ratkaisemisessa olisi viisasta.