Vaarantaisiko Jehovan todistajien ja totaalien vapautus asevelvollisuuden?

Puolustusministeriö asetti viime perjantaina työryhmän arvioimaan muutostarpeita lakiin, jolla Jehovan todistajat on vapautettu asevelvollisuudesta. Työryhmän määräaika päättyy 29. kesäkuuta.

Jehovan todistajat vapautettiin asevelvollisuudesta vuonna 1985 säädetyllä ja vuonna 1987 voimaan astuneella poikkeuslailla. Sitä ennen heidät tuomittiin vankeusrangaistukseen muiden totaalikieltäytyjien tavoin. Nykyisin Jehovan todistajille myönnetään lykkäystä kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kunnes he täyttävät 29 vuotta.

Sadankomitea, Aseistakieltäytyjäliitto, Amnesty International ja useat juristit ovat arvostelleet Jehovan todistajien vapautusta perustuslain takaaman yhdenvertaisuuden vastaiseksi. Yhdenvertaisuuteen viitataan myös puolustusministeriön tiedotteessa työryhmän asettamisesta.

Puolustusministeriö ja erityisesti nykyinen ministeri Jussi Niinistö ovat suhtautuneet kielteisesti asevelvollisuudesta vapauttamiseen. Varsinkin ministeri Niinistölle asevelvollisuus ja kansallinen turvallisuus näyttävät olevan niin pyhiä, että yhdenvertaisuuskin saa väistyä niiden tieltä.

”Ei tunnu missään. Kansallinen turvallisuus ajaa tällaisen edelle kyllä”, Niinistö vastasi maaliskuun alussa Ylen A-studiossa. Tuolloin ministeriltä kysyttiin, mitä hän ajattelee YK:n ihmisoikeuskomitean ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kritiikistä, jonka mukaan Jehovan todistajien vapautus ase- ja siviilipalveluksesta syrjii muita vakaumuksia.

Todennäköistä siis on, että kesäkuun lopussa puolustusministeriön työryhmä ehdottaa Jehovan todistajat vapauttavan poikkeuslain kumoamista ja heidän tuomitsemista vankeusrangaistukseen jatkossa. Tähän viittaa puolustusministeriön tiedotteeseen kirjattu ohje työryhmälle: ”Työryhmän tulee huomioida, että esityksellä ei vaaranneta yleistä asevelvollisuutta”. Jos puolustusministeriö työryhmän työn pohjalta valmistelee tällaisen lakiesityksen, hallitus jatkaa omituista linjaansa perustuslain vastaisten lakiesitysten tuomisessa eduskuntaan.

Perustuslain 6§ mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Lisäksi pykälässä säädetään, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen vuoksi. Perustuslain uusimisen jälkeen on säädetty yhdenvertaisuuslaki vuonna 2014. Sen mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai poliittisen toiminnan perusteella. Niinpä ainoa kestävä ratkaisu on Jehovan todistajien ja muiden totaalikieltäytyjien vapauttaminen asevelvollisuudesta.

Mikäli puolustusministeriö ja ministeri Niinistö vastustavat vapauttamista siksi, että se vaarantaa yleisen asevelvollisuuden, asevelvollisuus tuntuu olevan todella heiveröisellä pohjalla. Asevelvollisuusikäisiä miespuolisia Jehovan todistajia on Suomessa noin 1400 ja muita totaalikieltäytyjiä noin 50. Ei kai kukaan voi uskoa, että tällainen määrä voisi vaarantaa yleisen asevelvollisuuden? Vai voiko?

Timo Mielonen