Puolustusveron sijaan mieluummin työllisyysvero

Valtioneuvoston puolustusselonteon mukaan maanpuolustus on koko kansan asia ja suomalaisten korkea maanpuolustustahto on puolustuskyvyn perusta. Eduskunnan puolustusvaliokunta yhtyi mietinnössään tähän, mutta vaati, että ”Suomessa puututaan määrätietoisesti eriarvoistumiskehitykseen” maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi. Eriarvoistuminen on valiokunnan mukaan huolestuttavasti lisääntynyt ja sitä ”voidaan pitää yhtenä keskeisistä yhteiskunnallista vakautta uhkaavista haasteista”.

Eriarvoistumiseen ja siihen liittyviin riskeihin kiinnitti huomiota myös Suomen Rauhanliitto, jota valiokunta kuuli asiantuntijana. Pitkäaikainen työttömyys, sen aiheuttama syrjäytyminen ja muut vastaavat yhteiskunnalliset ongelmat ovat todellakin vakava turvallisuusuhka. Tämä tosiasia ei kuitenkaan näy puolustusvaliokunnan mietinnössä kuin maanpuolustustahtoa, reservin kouluttamista ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä käsittelevässä osuudessa.

Selkeimmin valiokunnan epäjohdonmukaisuus näkyy sen kannanotoissa ilmavoimien monitoimihävittäjien ja merivoimien uusien alusten hankintoihin. Näiden hankintakustannukset olisivat enimmillään 12,1 miljardia euroa ja hankinta nostaisi Suomen puolustusbudjetin kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Eikä tässä vielä ole kuin osa kuluista. ”Valiokunta huomauttaa, että merivoimien uusien alusten ja ilmavoimien monitoimihävittäjien hankintapäätös muodostaa vain noin kolmanneksen kokonaiskustannuksista”, mietinnössä todetaan. Uusien alusten ja hävittäjien elinkaareksi arvioidaan 30 vuotta, joten kustannusvaikutukset ulottuvat aina 2060-luvulle saakka.

Uusien hävittäjien ja alusten hankintaan aiotaan siis löytää rahaa, mutta koulutuksesta ja sosiaaliturvasta leikataan – pitäähän maanpuolustuksesta huolehtia. Vaikka Suomen talous on kääntynyt nousuun, kestää kuitenkin pitkään, ennen kuin leipäjonot lyhenevät ja työllisyys merkittävästi kohenee. Muutosta voitaisiin tietenkin nopeuttaa elvyttävällä talouspolitiikalla, mutta siihen nykyisen hallituksen velkaantumista ja verojen korottamista kammoava politiikka ei taivu.

Tai taipuu siinä tapauksessa, että kyse on maanpuolustuksesta. Uusien hävittäjien ja laivaston alusten rahoittamisessa on valiokunnan mukaan harkittava muun muassa etupainotteista lainanottoa tai puolustusveroa.

Mikäli puolustusvaliokunta olisi aidosti huolissaan eriarvoistumisesta, sen olisi pitänyt puolustusveron sijaan ehdottaa esimerkiksi työllisyysveroa tai köyhyyden poistoveroa.

Timo Mielonen