Aselain musta aukko – lähisuhdeväkivalta

Ylen verkkosivuilla viime viikolla julkaistu lähisuhdeväkivaltaa käsittelevä laaja artikkeli alkaa viime vuoden lokakuussa tapahtuneen tapauksen kuvauksella. Kotiin palannut perheenjäsen löytää tuoreen avioparin kuolleena. Mies oli ensiksi ampunut vaimonsa, sitten itsensä.

Samankaltaisia tapauksia artikkelissa on useita, kaikki viime vuoden lopussa tapahtuneita. Ylen mukaan kolmessa kuukaudessa tapahtui ainakin yhdeksän (9) henkirikosta, joissa tekijäksi epäillään uhrin läheistä.

Henkirikosten ja lähisuhdeväkivallan estäminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Yksi keino on lainsäädännön kehittäminen siten, että lähisuhdeväkivalta otetaan huomioon lakeja säädettäessä. Tämä toteutuu nykyisin heikosti.

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan ampuma-aselain uudistus. Sen keskeisin tehtävä on EU:n ampuma-asedirektiivin kansallinen toimeenpano. Asedirektiivin tavoitteena on vähentää erityisen vaarallisten aseiden, kuten sarjatuliaseiden, saatavuutta. Tälle tavoitteelle lakiesityksessä viitataan kintaalla esittämällä, että kaikilla 900 000 reserviläisellä olisi oikeus hakea lupaa erityisen vaarallisen aseen hankintaan.

Samankaltainen lepsuilu ulottuu myös lakiesityksen aselupaa ja sen peruuttamista käsitteleviin pykäliin. Aseluvan saisi edelleenkin toistaiseksi voimassa olevana, vaikka asedirektiivi edellyttää luvan määräaikaisuutta. Viranomaisten on peruutettava lupa, mikäli luvanhaltija on syyllistynyt törkeän väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, esimerkiksi törkeään pahoinpitelyyn, joka aiheuttaa joko vaikean ruumiinvamman tai hengenvaarallisen tilan.

Lupa voidaan tietenkin peruuttaa tai ase ottaa poliisin haltuun lievemmissäkin tapauksissa, mikäli viranomaiset niin harkitsevat ja päättävät. Oireellista kuitenkin on, että sen enempää luvan peruuttamista kuin aseen väliaikaista haltuunottoa käsittelevissä pykälissä tai niiden perusteluissa ei sanallakaan viitata lähisuhdeväkivaltaan. Eikä laissa edes esitetä poliisille oikeutta tarkastaa, että aseita säilytettäisiin asianmukaisesti.

Hallituksen esityksessä ampuma-aselaiksi on musta aukko lähisuhdeväkivallan osalta. Mikäli lakia ei eduskuntakäsittelyn aikana korjata, saamme jatkossakin lukea uusista tapauksista, joissa mies pitkään jatkuneen henkisen ja fyysisen väkivallan jälkeen on ensiksi ampunut vaimonsa ja sen jälkeen itsensä, koska poliisilla ei ole ollut riittävää syytä peruuttaa aselupaa tai ottaa asetta haltuunsa.

Timo Mielonen

Hallituksen blogiin