Kannanotto

Kannanotto, 7.06.2017 05:52

Euroopan komissio on julkistanut tänään uudet suunnitelmansa puolustusyhteistyöstä. Eurooppalaisten rauhanjärjestöjen mielestä suunnitelmat hämärtävät puolustuspoliittisia mandaattirajoja ja kiveävät tietä sotateollisen kompleksin liialliselle vaikutusvallalle.

Kannanotto, 1.06.2017 02:59

Rauhanjärjestöt ovat huolissaan, että Lapissa järjestettävät sotaharjoitukset lisäävät jännitettä arktisella alueella. Järjestöt katsovat, että Suomen tulee pyrkiä omalta osaltaan vähentämään sotilaallisia jännitteitä arktisella alueella. Suomen kannattaa keskittää voimavaransa liennytyksen edistämiseen arktisella vyöhykkeellä. Maamme kaksivuotinen puheenjohtajuuskausi Arktisessa neuvostossa antaa tähän hyvän mahdollisuuden.

Kannanotto, 13.04.2017 11:32

Maaliskuussa 2017 kokoontui 132 valtiota YK:n yleiskokouksen päätöksen mukaisesti konferenssiin valmistelemaan ydinaseet kieltävää sopimusta. Rakentavissa ja polarisaatiota välttävissä keskusteluissa osallistujat olivat sangen yksimielisiä kieltosopimuksen pääkohdista.

Kannanotto, 24.10.2016 12:27

Kannanotto YK:n päivänä 24.10.2016

Syyriassa on sodittu lähes viisi vuotta ja noin puolet sen asukkaista on paennut taisteluja joko muualle Syyriaan, sen naapurimaihin tai Eurooppaan – myös Suomeen. Pakolaisuuden lisäksi sotiminen on aiheuttanut mittavat aineelliset tuhot ja kaikki osapuolet ovat rikkoneet sodan oikeussääntöjä sekä loukanneet ihmisoikeuksia.

Kannanotto, 21.10.2016 06:41

Sadankomitean kansainvälinen kattojärjestö International Peace Bureau järjesti Berliinissä 30.9.-2.10. maailmankongressin Disarm! For a Climate of Peace. Creating an Action Agenda. Yksi kongressin keskustelunaiheista oli sota Syyriassa, ja osaltaan näiden keskustelujen jatkona IPB julkaisi toimintasuunnitelman kansalaisaktiiveille rauhan saavuttamiseksi Syyriassa.

Kannanotto, 21.10.2016 01:29

Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea ovat huolissaan Suomen aseviennistä, joka kohdistuu aiempaa enemmän Euroopan unionin ulkopuolelle, erityisesti Lähi-itään. Rauhanjärjestöt vaativat, että Suomi pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksistaan ja lopettaa asekaupan ihmisoikeuksia rikkovien ja sotaa käyvien maiden kanssa.

Kannanotto, 2.09.2016 11:02

Sotaan valmistautumisen ja varustelun sijaan tarvitaan rauhan lujittamista, luottamuksen sekä kansainvälisen yhteistyön lisäämistä kaikilla tasoilla valtioista kansalaisyhteiskuntiin. Sodan lietsonta ja varustautuminen vain lisää aseellisen konfliktin todennäköisyyttä, ei vähennä sitä. Rauha on helppo rikkoa, mutta vaikea palauttaa ja rakentaa uudelleen.

Kannanotto, 15.07.2016 08:47

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen,

Yle julkaisi 13.7. verkkosivuillaan uutisen ruotsalaisen Saab-yhtiön miljardien arvoisista asekaupoista Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin sekä ihmisoikeusjärjestö Human Right Watchin asekauppoja kritisoivasta raportista.

Kannanotto, 5.07.2016 01:39

Naton viikonlopun huippukokous Varsovassa päättää lisäjoukkojen sijoittamisesta Baltian maihin ja Puolaan. Sadankomitean mielestä päätös ei edistä Itämeren alueen eikä joukkoja vastaanottavien maiden turvallisuutta. Uusien sotajoukkojen sijaan tulisi vahvistaa kaikkien Itämeren alueen valtioiden keskinäistä luottamusta ja pyrkiä lievittämään todellisia tai kuviteltuja uhkakuvia.

Kannanotto, 17.06.2016 03:13

Rauhanjärjestö Sadankomitea on pettynyt valtioneuvoston turvallisuuspoliittisen selonteon näköalattomuuteen. Eduskunnalle annetussa selonteossa todetaan kyllä ilmastonmuutoksen, väestökehityksen sekä yhteiskuntien polarisaatiokehityksen riskit. Selonteosta ei kuitenkaan löydy mitään konkreettisia keinoja tai linjauksia esimerkiksi siitä, kuinka Suomi edistäisi vastuullista ilmastopolitiikkaa tai pyrkisi kaventamaan tuloeroja maailmanlaajuisesti.

Sivut

Subscribe to Kannanotto