Rauhaa äänestävän muistilista – Eduskuntavaalit 2023

Rauha ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka kuuluvat kaikille. Jokaista äänestäjää ja kansanedustajaa sukupuoleen, ikään tai ammattiin katsomatta tarvitaan puolustamaan rauhaa myös kriisien aikana.

Tarkista nämä
Edistääkö ehdokkaasi ja hänen puolueensa kestävää rauhaa?

Kansanedustaja voi tehdä omalla työllään paljon rauhan eteen. Isoista linjoista päättää puolue ja siksi on tärkeää katsoa, millaisia tavoitteita puolueella on periaateohjelmassa, puolueohjelmassa ja eduskuntavaaliohjelmassa. Tavoitteet kertovat puolueen arvoista ja poliittisesta tahdosta eli siitä mitä asioita se aikoo toteuttaa. Löysitkö niistä kaikki sinulle tärkeät asiat?

Seuraavasta listasta voit tarkistaa, että ehdokkaasi ja hänen puolueensa tavoitteissa on kestävää ja oikeudenmukaista rauhaa edistävän politiikan ainekset.

  • Ehkäistään meihin vaikuttavia maailman konflikteja parantamalla ihmisten hyvinvointia, demokratiaa ja lisäämällä toimivia valtioita nostamalla Suomen kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.
  • Jokaista tarvitaan yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi kriisiaikana. Yksi tapa on vapaaehtoisuuteen perustuva sukupuolineutraali asepalvelus. Tappamisesta kieltäytyviä ei laiteta vankilaan vaan turvataan totaalikieltäytyjien ihmisoikeudet.
  • Poistetaan rasismia ja ihmisten sekä kansojen välisiä vastakkainasetteluita purkamalla syrjiviä rakenteita ja edistämällä jokaisen mahdollisuuksia kukoistaa omana itsenään ilman pelkoa.
  • Tehdään maailma ilman ydinaseita. Suomi liittyy YK:n ydinaseet kieltävään sopimukseen eikä ota maaperälleen ydinaseita tai osallistu joukkotuhoaseiden käyttämiseen osana sotilasliitto Naton toimintaa.
  • Kaikki osallistuvat ilmastokriisin kustannuksien maksamineen. Puolustusvoimien ja sotateollisuuden päästöt otetaan mukaan sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomen ilmastotavoitteisiin.
  • Suomi jatkaa rauhanpolitiikkaa myös Naton jäsenenä toimimalla rauhanvälittäjänä ja lisäämällä alan koulutusta sekä työpaikkoja.
  • Pohjola pysyy konfliktien ulkopuolella pitämällä kiinni Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja Suomi vapaana ulkomaiden pysyvistä sotilasjoukoista ja -tukikohdista.
  • Siviileitä suojellaan aseiden vaikutuksilta. Suomi liittyy muiden länsimaiden tavoin Oslon rypälepommit kieltävään sopimukseen sekä kieltää autonomiset asejärjestelmät eli robottiaseet.
  • Ohjataan yhteiset resurssit koulutukseen ja hyvinvoinnin tukemiseen laskemalla asehankintojen määrärahoja.
  • Tavoitellaan aseetonta maailmaa lopettamalla asekauppa sotaa käyvien tai ihmisoikeuksia loukkaavien maiden kanssa. Puututaan laittomaan asekauppaan lisäämällä viranomaisten resursseja.

Mitä rauha tarkoittaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Rauha ei ole vain sodan vastakohta vaan se on mahdollisuus elää ilman pelkoa sekä ihmisarvoista elämää. Rauha luo pohjan sosiaalisesti ja taloudellisesti toimivalle yhteiskunnalle.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa rauha on tavoite suojella ihmisiä. Se tarkoittaa inhimillistä turvallisuutta eli elämän ja ihmisarvon turvaamista kaikissa tilanteissa.

Toimiva ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu laajaan turvallisuuskäsitykseen, joka tarkoittaa pelkkien sotilaallisten uhkakuvien näkemisen lisäksi myös ilmastonmuutoksen, energian ja veden niukkuuden, väestöliikkeiden, terrorismin, tartuntatautien, järjestäytyneen rikollisuuden, huume- ja ihmiskaupan tai tietoturvahyökkäyksien huomioimista.

Rauha tehdään äänestämällä

ennakkoäänestys 22.-28.3.2023 missä tahansa päin Suomessa
vaalipäivänä 2.4.2023 kello 9–20 omassa äänestyspaikassasi

Lisätietoja äänestämisestä Oikeusministeriön verkkosivuilta osoitteessa vaalit.fi

Kestävän rauhan vaaliopas -projektiin on saatu rahoitusta Kansan Sivistysrahastolta. Projektin toteutti rauhanjärjestö Sadankomitea. Tutustu eduskuntavaaliohjelmaamme 2023 osoitteessa www.sadankomitea.fi/vaaliohjelma/