Rauhan tiellä: ”Rauhantyö on vastuullista arjessa elämistä”

Rauhantyö on työtä, jolla on hyvin moninaiset kasvot. Se voi olla korkealla poliittisella tasolla tapahtuvaa vaikuttamista tai ruohonjuuritason toimintaa. Se voi olla tiedon levittämistä, tuottamista tai sen toimeenpanemista.

Mutta erityisesti minulle rauhantyö on myös vastuullista arjessa elämistä. Globalisoituneessa maailmassa, jossa rauhaa ei uhkaa vain väkivaltaiset konfliktit vaan myös moninaisista syyseuraus-suhteista johtuvat ilmiöt kuten eriarvoistuminen, ympäristön saastuminen ja ilmastonmuutos, on arjen valintoihin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Ihmisten toiminnasta johtuva ilmastonmuutos uhkaa lukuisien yhteisöjen elinolosuhteita, ruokaturvallisuutta ja hyvinvointia kasvattaen näin konfliktien mahdollisuutta. Pienet saarivaltiot ovat jo useamman kerran vaatineet YK:n turvallisuusneuvoston puuttumaan saarivaltioiden olemassaoloa uhkaavaan merenpinnan nousuun. Samaan aikaan globaalit tuotantoketjut vaarantavat ihmishenkiä alueilla, jossa valvonta on heikompaa ja työvoima halvempaa. Arjen rauhantyö vaatii vastuullisuutta, tiedostamista ja epäkohtiin puuttumista, sillä väkivallalla on myös rakenteellinen puoli.

Opiskelen kansainvälisiä suhteita Lapin yliopistossa, ja kirjoitan gradua ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden suhteesta. Uskon vahvasti, että ilmastonmuutoksen merkitys niin rauhantutkimuksessa kuin työssäkin tulee tulevaisuudessa vahvasti kasvamaan.

Sadankomitea näyttäytyy minulle järjestönä, joka on sitoutunut toimimaan rauhan edistämiseksi laaja-alaisesti ja sinnikkäästi. Liityin Sadankomitean jäseneksi osallistuttuani Sadankomitean vastikään järjestämään rauhanlähettiläskoulutukseen, jossa pääsin tutustumaan järjestöön ja siellä toimiviin ihmisiin. Sadankomitealaisten usko ja halu toimia rauhan eteen tekivät minuun heti vaikutuksen ja tiesin, että Sadankomitessa voisin tulla tekemään rauhantyötä yhdessä ihmisten kanssa, joille rauha on enemmänkin kuin sana.

Salla Kalliojärvi, 27, opiskelija, Rovaniemi

Rauhan tiellä -kampanjan pääsivulle

Lisätietoja Sadankomitean jäsenyydestä ja vapaaehtoistyöstä

Lahjoita Sadankomitealle

Tietoa rauhanlähettiläskoulutuksesta