Rauhan tiellä: Rauha on pohja kehitykselle

Rauhantyössä on tärkeää, että voi vaikuttaa paremman maailman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Päädyin rauhanliikkeeseen mutkan kautta: ympäristönsuojelusta konfliktinratkaisuun ja siitä konkreettiseen rauhantyöhön Suomessa.

Noin kolme vuotta sitten hain Turun yliopistoon opiskelemaan maantiedettä. Ilmastonmuutoksen ehkäisy kiinnosti ja halusin alalle, joka keskittyisi pääosin ympäristönsuojeluun. Kun sitten pääsin sisään, aloin yhä enemmän pohtia tapoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Aluksi olin hyvin motivoitunut luonnontieteiden parissa, mutta ajan kuluessa painopiste siirtyi nopeasti ihmistieteiden ja kulttuurimaantieteen alalle. Huomasin opinnoissani, että ei ollut maata ilman ihmistä, eikä luentoa ilman ihmisen vaikutusten arviointia.

Törmäsin aina samoihin kysymyksiin siitä, miksi käyttäydymme kuin käyttäydymme ja mitä seuraamuksia sillä on. Tällä maapallolla ei varmastikaan ole enää paikkaa, johon ihmiset eivät vaikuttaisi, on siis keskityttävä ihmiseen, ajattelin. Näin ryhmien välisten konfliktien ja yhteistyön tutkiminen nousi nopeasti ykkösjutuksi. Minua alkoi kiinnostaa, miksi ja miten konflikteja syntyy, miten niitä ehkäistään ja kuinka suuri on yhteistyön voima. Jo ensimmäisen vuoden jälkeen ajauduin ihmismaantieteen ja sosiaalipsykologian kautta lukemaan pääosin psykologiaa, josta on kehkeytynyt yksi pääkiinnostuksenkohteistani. Viime aikoina olen myös perehtynyt kulttuuritieteisiin sekä konfliktinratkaisuun, joka on siirtänyt kiinnostustani rauhankysymysten pariin.

Suoritin syksyllä 2017 korkeakouluharjoitteluni Sadankomiteassa, koska halusin ottaa selvää, millaista konkreettinen rauhantyö on Suomessa. Harjoitteluni aikana opin, että Sadankomitea tekee tärkeää ja hyvin korkeatasoista vaikuttamistyötä, joka pohjautuu kovaan asiantuntijuuteen ja kriittiseen ajatteluun. Sadankomitea ei vain osoita yhteiskunnan epäkohtia, vaan myös tarjoaa perusteltuja ja konkreettisia vaihtoehtoja.

Sadankomitea tarjoaa myös laajalti erilaisia tapoja osallistua rauhantyöhön. Olin esimerkiksi mukana Sadiksen rauhanlähettiläs-koulutuksessa, jota voin suositella nuorille, jotka etsivät omaa rauhantietään. Koulutus tarjoaa erilaisia näkökulmia ja ohjaa konkreettiseen osallistumiseen riippuen nuoren omista kiinnostuksenkohteista.

Minulle Sadankomitea on suunnannäyttäjä ja esimerkki hyvästä yhteiskuntavaikuttamisesta. Rauha on pohja niin yhteiskunnan kuin ihmisenkin kehitykselle. Rauhantyön onnistuminen määrittää sen, mistä tulevaisuudessa kiistellään ja mihin suunnataan voimavaroja. Ovatko samat konfliktit vielä ajankohtaisia silloin, vai onnistutaanko yhteistyöhön, joka yhdistää koko ihmiskunnan taistelemaan esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan.

Tuuli Martikainen, 25, opiskelija, Turku

Rauhan tiellä -kampanjan pääsivulle

Lisätietoja Sadankomitean jäsenyydestä ja vapaaehtoistyöstä

Lahjoita Sadankomitealle

Tietoa rauhanlähettiläskoulutuksesta