Ilmastokriisi on myös naiskysymys

Ilmastonmuutoksen epätasa-arvoiset vaikutukset on otettava huomioon ilmastopolitiikassa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women toi Dubain ilmastokokouksen oheistilaisuudessaan esiin sen miten ilmastopolitiikassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota ilmastonmuutoksen epätasa-arvoisiin vaikutuksiin sukupuolten välillä.

Naisilla on globaalisti miehiin nähden vähemmän taloudellisia resursseja, alhaisempi lukutaito ja vähemmän pääsyä teknologiaan. Naiset kohtaavat myös enemmän lähisuhdeväkivaltaa, ja hoitovastuun taakka kohdistuu heille.

Nämä epätasa-arvoisuudet kärjistyvät ilmastonmuutoksen myötä ja vaikuttavat naisten katastrofivalmiuteen ja selviytymiseen. UN Womenin mukaan vuoteen 2050 mennessä ilmastonmuutoksen takia köyhyyteen ajautuvien naisten ja tyttöjen määrä kasvaa 158 miljoonalla ja ruokaturvattomuudesta kärsivien 236 miljoonalla.

Tarvitsemme enemmän tietoa ilmastonmuutoksen sukupuolittuneista vaikutuksista, jotta ilmastokriisiin sopeutumiseen tarkoitetut resurssit osataan kohdentaa oikein. Myös Suomessa tutkimusta tarvitaan, sillä esimerkiksi suurin osa vanhuksistamme on naisia, joiden terveyteen vaikuttavat helteiden lisääntyminen.

EU:n ilmastopolitiikassa on varmistettava, että naisten ja tyttöjen tarpeet ja oikeudet otetaan huomioon katastrofivalmiudessa, sukupuolittuneessa väkivallassa, ruoantuotannossa, taloudessa, sosiaalisessa syrjinnässä ja muilla alueilla, jotka risteytyvät ilmastokriisin kanssa.

Epätasa-arvoisessa maailmassa katastrofitkaan eivät kohtele kaikkia samalla tavalla. Ilmastokriisillä on naisen kasvot.

Kirjoittaja on etnologi FM ja aktivisti.

Blogien tekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä edusta Sadankomitean virallista näkemystä.

Kirjoitus on toteutettu Eurooppatiedottamisen valtionavulla osana Turvallisempia ilmoja, EU! -hanketta.