Turvallisemman tilan periaatteet

Noudatamme kaikissa tapahtumissamme ja koulutuksissamme turvallisemman tilan periaatteita. Tarkoituksena on, että jokainen voi luottaa siihen, että kaikki ovat sitoutuneita turvallisemman tilan politiikkaan ja keskusteluja käydään yhdessä pohtien ja ratkaisuja etsien. Kaikkien on pohdittava omaa käytöstään ja kantaa vastuunsa turvallisen tilan luomisesta. Jos henkilö ei sitoudu turvallisemman tilan periaatteisiin tai toimii niiden vastaisesti, häntä voidaan pyytää poistumaan tilaisuudesta. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttö tuodaan esille kaikkien tilaisuuksien alussa. 

 • Kuuntele aktiivisesti ja yritä ymmärtää toisia. 
 • Ole avoin muiden mielipiteille. 
 • Älä oleta toisista ihmisistä asioita ulkoisten piirteiden perusteella. 
 • Älä oleta kaikkien olevan terveitä. 
 • Ole kunnioittava, älä tuomitse erilaisuutta tai kohdista siihen ilkeää huomiota tai pilkkaa. 
 • Älä käyttäydy hyökkäävästi äläkä haasta ihmisiä pahantahtoisesti. 
 • Älä naura toisten virheille. 
 • Kunnioita toisten omaa tilaa äläkä koske toisia ilman lupaa. 
 • Hyväksy vähempi aktiivisuus ja kunnioita sitä, jos joku ei halua puhua tai osallistua. 
 • Pyri ymmärtämään mahdollinen oma valta- tai etuoikeutettu asemasi. 
 • Huomioi toisten erityisruokavaliot. 
 • Järjestä tilaisuudet esteettömissä tiloissa. 
 • Luo ympäristö, jossa jokaisen on helppo saada puheenvuoro. 
 • Käytä käsitteitä, jotka kaikki ymmärtävät, ja avaa esimerkiksi käyttämäsi lyhenteet. 
 • Käsittele herkkiä aiheita kunnioittavasti. 
 • Jos todistat väärinkäytöksiä, puutu niihin. 

Valitsemme jokaiseen suurempaan tilaisuuteen ja yleisesti järjestöön vastuuhenkilön turvallisemman tilan ylläpitämiseksi. Vastuuhenkilölle voi aina ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä.