Varastosta sotaan, video asekaupasta

 

 

Video kertoo tarpeesta säännellä maailman asekauppaa. Toisin kuin videolla sanotaan, YK:ssa on hyväksytty maailmanlaajuinen asekauppasopimus. Se rajoittaa ongelmallisinta asekauppaa, mutta se astuu voimaan vasta kun 50 valtiota on sen allekirjoittanut ja ratifioinut, eli sisällyttänyt omaan lainsäädäntöönsä. Tämä sopimus on askel oikeaan suuntaan, mutta vielä on työtä tehtävänä.