Mitä ovat ydinaseet?

1930-luvulla lännessä herätti huolta natsi-Saksan nousu ja sen kehittämät uudet aseet. Luonnontieteen alalla tehtiin monia uusia löytöjä, ja fissio keksittiin vuonna 1938. Vuotta myöhemmin kaksi yhdysvaltalaista fyysikkoa varoitti, että saksalaiset kehittelivät erittäin tuhovoimaista asetta, minkä jälkeen Yhdysvallat alkoi keräämään uraanimalmia. Fissioreaktiolle tärkeitä ovat uraanin isotooppi 235 ja silloin vast’ikään löydetty alkuaine plutonium. Vuonna 1942 Yhdysvallat käynnisti Manhattan-projektin, jonka tarkoituksena oli rakentaa ydinase. Ydinpommia testattiin ensimmäisen kerran New Mexicossa heinäkuussa 1945, mikä käynnisti niin kutsutun ydinaseiden aikakauden.

Ydinase perustuu atomin ytimen purkautumisreaktioon. Fission aikana raskas ydin, kuten uraani tai plutonium, halkeaa pienemmiksi ytimiksi, kun sitä pommitetaan neutroneilla. Neutronien rikkoessa lisää ytimiä syntyy ketjureaktio, jossa vapautuu valtava määrä energiaa. Tällöin syntyy sekä lämpöä että painetta, mihin ydinaseen tuhovoima perustuu. Räjähdys myös vapauttaa säteilyä, joka aiheuttaa sairauksia, kuten syöpää ja epämuodostumia. Uraanin isotooppia on luonnossa esiintyvästä uraanista vain 0,72% mutta sitä voi valmistaa rikastamalla uraanin tavallisempaa ja vakaampaa isotooppia 238. Isotoopin lukema viittaa atomin ytimessä olevien neutroneiden määrään. Ydinreaktoreissa käytettävä uraania ei ole niin pitkälle rikastettua, toisin sanoen pienempi osuus on isotooppia 235, kuin mitä tarvitaan ydinpommiin.

Fuusioreaktioon perustuvia pommeja kutsutaan vetypommeiksi. Fuusiossa kaksi vedyn isotooppia yhdistyvät. Tämä saattaa alkaa fissiolla tai johtaa siihen. Vetypommit ovat pelkästään fissioon perustuvia ydinaseita voimakkaampia mutta maailman suurvallat lopettivat niiden testaamisen yhteisellä sopimuksella jo 60-luvulla. Sen sijaan 6.1.2016 Pohjois-Korea ilmoitti tehneensä vetypommikokeen. Koetta ei ole kansainvälisesti pystytty todistamaan ja on epäselvää, voisiko sulkeutuneella maalla olla kykyä rakentaa vetypommi.

Maailmassa on yhteensä lähes 20 000 ydinkärkeä ja niillä voisi tappaa koko ihmiskunnan. Eniten ja tuhoivoimaisimmat ydinkärjet ovat Venäjällä ja Yhdysvalloilla. Kummallakin on valmiudessa noin 1 800 ydinkärkeä, jotka voitaisiin laukaista heti käskystä.

Ydinaseita on erilaisia ja niillä on erilainen tuhovoima. Kaikkein voimakkaimpia ydinaseita ovat venäläiset mannertenväliset SS-18-ojukset. Ydinkärkiä voi käyttää myös vedessä ja asettaa esimerkiksi torpedoihin ja merimiinoihin.

Päivitetty maaliskuussa 2016: tiedot Pohjois-Korean ydinaseista puutteelliset