Euroopan yhteinen(?) puolustus

Artikkelikokoelma Euroopan yhteinen(?) puolustus arvioi Euroopan unionin yhteisen puolustuksen eri elementtejä laajan turvallisuuden näkökulmasta. Kyse ei ole vain sotilaallisesta toiminnasta vaan myös esimerkiksi kriisinhallinnasta tai ilmastonmuutokseen varautumisesta.
 
Kirja jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa, Pekka Visurin, Anna-Liisa Heusalan, Pertti Joenniemen ja Erkki Tuomiojan artikkelit, rakentuu kesäkuussa pidetyn Itämeren turvallisuus -seminaarin alustuksiin. Nämä neljä artikkelia valottavat erityisesti Suomen lähialueiden ja Venäjän tilannetta.
 
Toinen osa koostuu EU:n yhteistä puolustusta eri näkökulmista käsittelevistä artikkeleista. Näkökulma on joko temaattinen, kuten globaalistrategia, kriisinhallinta, kyberpuolustus tai solidaarisuuslausekkeen toimeenpano, tai maantieteellinen, kuten Saksan valkoisen kirjan arviointi.

Kirja on ilmaiseksi ladattavissa tältä sivulta. Teos on julkaistu ulkoasiainministeriön avustuksella kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen.

Sisällysluettelo:

 • Aluksi Timo Mielonen
 • Itämeren alueen turvallisuus ja Suomi Pekka Visuri
 • Venäjän turvallisuuspolitiikan painopisteistä ja niiden merkityksestä Itämeren alueelle Anna-Liisa Heusala
 • Itämeren alueen retrokonflikti Pertti Joenniemi
 • Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistäminen Erkki Tuomioja
 • Globaalistrategia mukauttaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sisäisten ja ulkoisten kriisien värittämään toimintaympäristöön Tuomas Iso-Markku
 • Hybridirauhasta inhimilliseen turvallisuuteen Mary Kaldor ja Javier Solana
 • Ilmastonmuutos ja muut globaalit uhkat Folke Sundman
 • EU:n keskinäisen avunannon lausekkeen toimeenpano Rasmus Hindren
 • Euroopan unionin yhteisen kyberpuolustuksen kehittäminen Mirva Salminen
 • Euroopan armeija: Turha fantasia vai välttämätön vaihtoehto Tarja Cronberg
 • Keisarin uudet vaatteet – tarinoita EU:n kriisinhallinnasta Johanna Suhonen
 • Trident vai EU – kumpi on parempi rauhan ja turvallisuuden kannalta? Rebecca Johnson
 • Saksan turvallisuuspolitiikan uusi valkoinen kirja Nora Westerlund