Näkökulmia

Tiedote, 2.05.2018 03:41
Maailman sotilasmenot olivat vuonna 2017 noin 1739 miljardia Yhdysvaltain dollaria. ”On poliittinen valinta, kenen turvallisuuteen panostetaan, ruokitaanko sotilaallista varustelukierrettä vai rakennettaanko inhimillisempää maailmaa”, huomauttaa Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius. ”Esimerkiksi 10 % maailman nyt armeijoihin ja asevarusteluihin käyttämistä varoista riittäisi nälän poistamiseen ja takaamaan koulutus kaikille maailman lapsille.”
Kannanotto, 27.04.2018 04:42
19 kansalaisjärjestöä vaatii Euroopan valtioita pidättäytymään avustamasta Yhdysvaltoja miehittämättömien hävittäjien (drone) iskuissa, jotka voivat olla kansainvälisen oikeuden vastaisia. Järjestöt ovat huolestuneita eurooppalaisten valtioiden salaisesta avusta Yhdysvaltojen surmaamistarkoituksessa toteuttamiin droneoperaatioihin. Yhdysvaltojen drone-iskut ovat dramaattisesti lisääntyneet. Presidentti Trump on myös kumonnut Obaman aikaiset täysin riittämättömät rajoitukset voimankäytön siviiliuhrien minimoimiseksi sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden loukkausten välttämiseksi.
23.04.2018 12:20
March for our lives -liike on tuonut poikkeuksellisen näkyväksi sen, miten keskeinen merkitys nuorilla on väkivallattomuuden ja rauhan edistämisessä. Se on myös ollut muistutus siitä, että nuorilla on oikeus tulla kuulluksi ja heidän osallistamisensa on keskeistä muutoksen aikaansaamiseksi. Ennen kaikkea se on ollut osoitus siitä, että uusilla sukupolvilla on kyky, taito ja rohkeus vaatia muutosta.
18.04.2018 03:04
Valtiot kokoontuivat 9.-13.4.2018 Genevessä keskustelemaan täysin autonomisista asejärjestelmistä eli niin sanotuista tappajaroboteista. Viikon aikana kävi selväksi, että vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että voimankäyttöä ei voi täysin autonomisoida vaan ihmisillä tulee olla siinä rooli. Erityisen ilahduttavaa on, että neuvottelujen käynnistäminen tappajarobottien kiellosta sai lisää kannatusta.
12.04.2018 03:08
Suomen YK-nuoret ja WFUNA Youth -verkosto lanseerasivat kesällä 2017 yhdessä sosiaalisen median kampanjan, jonka teema oli Nuoret, rauha ja turvallisuus. Kampanjan ideana oli sekä jakaa nuorille tietoa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 2250 että innostaa nuoria jakamaan kokemuksia ja ajatuksia nuorista rauhanrakentajina videoiden välityksellä.
9.04.2018 12:12
"Mikäli puolustusministeriö ja ministeri Niinistö vastustavat vapauttamista siksi, että se vaarantaa yleisen asevelvollisuuden, asevelvollisuus tuntuu olevan todella heiveröisellä pohjalla. Asevelvollisuusikäisiä miespuolisia Jehovan todistajia on Suomessa noin 1400 ja muita totaalikieltäytyjiä noin 50. Ei kai kukaan voi uskoa, että tällainen määrä voisi vaarantaa yleisen asevelvollisuuden? Vai voiko?" Puolustusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan muutostarpeita lakiin, jolla Jehovan todistajat on vapautettu asevelvollisuudesta. Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen kommentoi päätöstä blogissaan.
6.04.2018 12:20
Sadankomitea antoi 4.4.2018 lausunnon eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle liittyen hallituksen esityksiin tiedustelulaeista. Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen oli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuultavana 5.4. Lausunnossa keskityttiin ensisijaisesti esitykseen siviilitiedustelulaiksi, jonka vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan ovat sotilastiedustelulakeja laajemmat.
29.03.2018 02:47
"Tänään on toimittava! Vanhat vaarat ovat taas keskuudessamme. Ydinaseiden vaarat ovat yhtä suuret kuin 1980-luvulla. On arvaamattomia johtajia, on uuteen terään viimeisteltyjä ydinaseita. Maaliskuussa 2018 Yhdysvalloissa nuoret osoittavat mieltään sikäläisiä aselakeja vastaan, ja meidän ystäviemme nuoria on siellä mukana. Meitä tarvitaan enemmän kuin koskaan, vanhoja ja nuoria. Rauhanliike on meidän kotimme."
28.03.2018 03:31
"Hyvä ympäristö- ja ilmastopolitiikka on myös hyvää rauhanpolitiikkaa. Rauhaa rakennettaessa ja konflikteja selvittäessä onkin otettava huomioon myös ympäristö. Uskon ja väitän, että ympäristö- ja ilmastonäkökulma tulee olemaan yhä olennaisempi osa rauhanliikkeen tulevaisuutta." Juhis Ranta pohtii blogissaan ympäristö- ja rauhantyön yhteyksiä.
26.03.2018 01:31
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § Laatimispäivä  26.3.2018 1 Rekisterinpitäjä Nimi: Suomen Sadankomitea ry Osoite: Rauhanasema, Veturitori 3, 00520 Helsinki Muut yhteystiedot: sadankomitea(a)sadankomitea.fi, 0405831142 2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi: Pääsihteeri Anni Lahtinen ja järjestökoordinaattori Minna Vähäsalo Osoite: Rauhanasema, Veturitori 3, 00520 Helsinki

Sivut