Näkökulmia

13.07.2018 01:06
Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan tänään myöntää Patria Land Systemsile vientiluvan Arabiemiraatteihin. Sinne viedään muun muassa vara- ja takuuosia, teknologiaa ja ohjekirjoja. Vastaavanlainen vientilupa myönnettiin Patrialle tammikuussa. Tätä päätöstä oikeuskansleti Tuomas Pöysti piti kritiikille alttiina. Hän totesi myös, ettei puolustus- ja ulkoministeriöiden antamista "selvityksestä ilmene, miten yksityiskohtaisesti valmistelussa on arvioitu muun muassa YK:n ihmisoikeustoimikunnan ja muiden YK:n raporttien mukaista tilannetta Jemenissä", kun Patrialle tammikuussa myönnettiin vientilupa.
Tiedote, 12.07.2018 01:10
Sadankomitea ja Rauhanliitto toivovat, että maanantaina Helsingissä tapaavat presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin keskittyisivät ydinaseisiin ja sopisivat umpeutumassa olevien ydinaserajoitussopimusten jatkamisesta, ydinaseiden ensikäytön kiellosta sekä välittömässä valmiudessa olevien aseiden määrän supistamisesta. Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit voisivat myös vaikuttaa Syyrian sodan lopettamiseen.
Tiedote, 9.07.2018 11:39
Naton keskiviikkona Brysselissä alkavan huippukokouksen valmistelut ovat olleet tavanomaista vaikeammat. Erimielisyyksiä on sekä Yhdysvaltojen ja Naton eurooppalaisten jäsenmaiden välillä että eurooppalaisten jäsenten kesken. Rauhanliiton ja Sadankomitean mukaan todennäköinen lopputulos on entistä hajanaisempi Nato, joka vahvistaa ydinaseistustaan.
6.07.2018 04:45
Puolustusministeriön julkistama valtuutus ostaa laivastolle ohjuksia Israelista osoittaa, ettei ihmisoikeuksia kunnioiteta sen enempää aseviennissä kuin -tuonnissa. Puolustusministeri Jussi Niinistö ei näe ostossa mitään ongelmaa, mutta ICAHD:n Suomen haaran puheenjohtajan Syksy Räsäsen mukaan Suomen päätös ohjuskaupoista antaa hyväksynnän Israelin jatkuvalle miehityspolitiikalle.
27.06.2018 02:35
Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan valtioneuvoston päätös myöntää tammikuussa Patria Land Systems Oy:lle vientilupa Arabiemiraatteihin oli altis kritiikille, koska Arabiemiraatit osallistuu Jemenin konfliktiin. Valtioneuvosto ei kuitenkaan ylittänyt toimivaltaansa myöntäessään vientiluvan.
21.06.2018 09:48
On yliampuvaa optimismia ehdottaa Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon ja perustella sitä sotilaallisen pelotteen vahvistamisella, kun järjestön pääsihteerikin avoimesti tunnustaa littouman sisäiset erimielisyydet ja muistuttaa, ettei transatlantinen suhde ole kiveenhakattu, kirjoittaa Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen.
19.06.2018 02:48
Sadankomitea katsoo, että esitys ampuma-aselaiksi sisältää useita perusteltuja ja kannatettavia tiukennuksia, mutta myös arveluttavia poikkeuksia asedirektiivistä, joiden perustelut on esitetty ylimalkaisesti. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta puolestaan  on niin puutteellisesti valmisteltu, ettei sitä tässä muodossa pidä antaa eduskunnalle.

Sivut