Näkökulmia

15.10.2018 03:49
Pitkään valmisteltu ampuma-aselain uudistus eteni eilen, kun valtioneuvoston yleisistunto antoi eduskunnalle asiasta hallituksen esityksen. Ampuma-aselain päätarkoitus on Euroopan unionin ampuma-asedirektiivin kansallinen toimeenpano, ja ampuma-asedirektiivin keskeinen tavoite on aseturvallisuuden parantaminen.
28.09.2018 07:33
  //--> Esite ladattavissa pdf-muotoisena sivun lopusta.
28.09.2018 07:10
Mitä ovat robottiaseet?
28.09.2018 01:03
"Nuoria rauhan ihmisiä tarvitaan kehittämään yhteiskuntaamme ja takaamaan rauhan säilyminen myös tulevaisuudessa. Toivomme, että tämä kansalaisyhteiskunnasta tuleva näkemys nuorista näkyy myös Ulkoministeriön kirjoittamassa lopullisessa toimintaohjelmassa." Nora Luoma kirjoittaa blogissaan Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman edistämisestä Suomessa
19.09.2018 03:29
Sadankomitean vuosikokous hyväksyy vuosittain järjestön toimintaa ohjaavan toimintasuunnitelman sekä edellisvuoden toiminnasta kertovan toimintakertomuksen. Tältä sivulta löydät tuoreimman toimintakertomuksen ja -suunnitelman. Sadankomitean toimintakertomus vuodelta 2017
Kannanotto, 14.09.2018 02:32
Rauhanjärjestöt ovat pettyneitä rauhantyön valtionavuista hallituksen talousarvioesityksessä ensi vuodelle. Valtakunnallisten rauhanjärjestöjen avustamiseen esitetään vain 300 000 euroa, mikä on noin neljänneksen vähemmän kun kuluvana vuonna.
11.09.2018 12:28
Heidi Nummi oli Sadankomiteassa viestintäharjoittelussa touko - kesäkuussa 2018. Hänen tehtäviinsä kuuluivat tapahtumiin ja vaikuttamistyöhön liittyvässä viestinnässä avustaminen, tapahtumajärjestelyjä sekä juttujen kirjoittamista rauhanlehtiin. "Harjoittelu auttoi hahmottamaan kansalaisjärjestökenttää sekä kansalaisjärjestötyön roolia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa", Heidi kirjoittaa. Lue harjoittelukertomuksesta lisää Heidin kokemuksista Sadankomiteassa.
5.09.2018 02:31
Sadankomitea etsii viestintä- tai kaupalliselle alalle suuntautunutta harjoittelijaa syksylle 2018. Harjoittelijan tehtävinä ovat viestinnän ja varainhankinnan avustavat tehtävät. Harjoittelija osallistuu teemapäivien ja tapahtumien markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen ja on mukana Sadankomitean varainhankintaviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi tehtäviin kuuluu tapahtuma- ja verkkoviestintää sekä tapahtumajärjestelyissä ja toimistotehtävissä avustamista.
28.08.2018 12:45
Sadankomitea antoi elokuussa 2018 lausuntoja puolustusministeriölle, sisäministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. Lausunnot koskivat siviilipalveluslakia, Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä, vapaaehtoista maanpuolustusta sekä ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamista.
28.08.2018 12:36
Sadankomitea antoi 22.8.2018 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta. Lausunnossaan Sadankomitea yhtyy Aseistakieltäytyjäliiton kattavaan ja perusteltuun lausuntoon.

Sivut