EU hyväksyy aseteollisuuden rahoittamisen EU:n julkisilla rahoilla

Vuoden 2017 budjetin viimeisen äänestyksen jälkeen Euroopan asekaupan vastaiseen verkostoon (ENAAT) kuuluvat rauhanjärjestöt ovat todella huolissaan puolustustutkimusta koskevan valmistelutoimen hyväksymisestä suurella enemmistöllä. Valmistelutoimella annetaan 25 miljoonaa euroa sotilaalliseen tutkimukseen, ja suunnitteilla on 90 miljoonan investoinnit kolmen vuoden aikana.

“Tämä tarkoittaa käytännössä tukia eurooppalaiselle aseteollisuudelle, joka jo hyötyy julkisista varoista monien eri kanavien kautta”, toteaa Wendela de Vries, Stop Wapenhandelin koordinaattori. Tämä päätös kertoo myös perustavanlaatuisesta paradigman muutoksesta Euroopan projektissa. Tähän saakka EU:n tutkimusmäärärahat oli tarkasti rajattu siviilitarkoituksiin, vaikka sotateollisuus saattoi jo päästä rahoihin käsiksi turvallisuus- ja kaksikäyttötuotetutkimuksen kautta. Tällä äänestyksellä, “sotilaallismyönteiset” EU:n hallitukset ja edustajat yrittävät ylittää rajan ja militarisoida EU:n budjettia ja kehitystä takaoven kautta. ENAATin jäsenet kyseenalaistavat rahoituksen väitetyt hyödyt ”Euroopan puolustukselle”.

Läpinäkyvyyden puute korostaa huonoa päätöksentekoa

Ensinnäkin, EU:n sotilasmenot ovat jäsenvaltioidensa vuotuisella 217,5 miljardin budjetilla maailman toiseksi suurimmat; ei ole perusteltua väittää, että Euroopan turvallisuuden takaamiseen tarvitaan lisärahaa.

Toiseksi, “tämä päätös on seurausta aseteollisuuden ja rahoituksesta hyötyvien jäsenvaltioiden voimakkaasta vaikutuksesta, ja hyödyt kohdistuisivat enimmäkseen teollisuudelle, ei EU:n yhteisille eduille”, huomauttaa Francesco Vignarca, Italian Network on Disarmamentin koordinaattori. Asiantuntijaryhmä, joka koostui kuudestatoista jäsenestä ja joista yhdeksän oli teollisuuden edustajia, työskenteli 18 kuukautta “neuvoakseen” Euroopan komissiota rahoituksen sisällöstä ja muodoista. ”Tätä asiantuntijaryhmää ei koskaan rekisteröity Komission asiantuntijaryhmien rekisteriin. Joitain tietoja ryhmästä julkaistiin verkossa, mutta tämä ei anna EU:n komissiolle lupaa olla tiukasti noudattamatta läpinäkyvyysperiaatteitaan EU:n kansalaisia kohtaan”, sanoo Ann Felthamn, Ison-Britannian Committee against the Arms Traden parlamenttikoordinaattori.

”Hyväksyessään ehdoitta tämän valmistelutoimen Euroopan parlamentti antoi käytännössä avoimen shekin Euroopan puolustusvirastolle ja aseteollisuudelle sekä vei itseltään mahdollisuudet vaikuttaa rahoituksen käyttöön ja muotoihin jälkikäteen tehtävää tarkistusta lukuun ottamatta”, sanoo Tony Fortin, Observatoire des armamentsin puheenjohtaja. “Eri taustoista tulevien meppien tulisi seurata tämän valmistelutoimen toimeenpanoa huolella. Tulevaa poliittista keskustelua 3,5 miljardin euron Euroopan puolustustutkimusohjelmasta vuosille 2021-2027 tulee käydä laajemmin, syvällisemmin ja eri alojen välillä, ja keskusteluun tulee järjestelmällisesti ottaa mukaan kriittisiä kansalaisyhteiskunnan ääniä teollisuuden etujen vastapainoksi”, päättää Bram Vrancken Vredesactiesta.

Euroopan puolustuksen toimintaohjelma avaa runsaat mahdollisuudet aseteollisuudelle

Juuri hyväksytty Euroopan puolustuksen toimintaohjelma paljastaa, että valmistelutoimi on vain pieni osa paljon suurempaa suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on tukea koko puolustuskykyjen kehityskaarta antamalla aseteollisuudelle pääsy monenlaisiin EU:n politiikan ja rahoituksen välineisiin, vielä 3,5 miljardin tutkimusohjelman päälle. Niin Euroopan investointipankin, rakenne- ja investointirahaston, COSME-ohjelman, aluerahastojen kuin jopa Erasmus + ohjelman pitäisi osaltaan varmistaa asekauppiaiden pitkän aikavälin voitot. Vielä tämän lisäksi, kansalliset osuudet ehdotettuun Euroopan puolustusrahastoon voitaisiin sulkea pois kansallisen budjettivajeen EU:n tavoitteista ja sen koordinoinnin ja hallinnollisia kustannuksia kattaa EU:n talousarviosta. ”Tämä toimintaohjelma valitettavasti vahvistaa, että olimme oikeassa nähdessämme puolustustutkimuksen valmistelutoimen vaarallisena ennakkotapauksena; eteenpäin vietynä, se nopeuttaa kilpavarustelua ja laittaa yhä kehittyneempiä aseita sotaisten toimijoiden käyttöön kaikkialla maailmassa”, sanoo ENAATin koordinaattori Laëtitia Sédou.

Suomalaisista rauhanjärjestöistä ENAAT:n kampanjassa ovat aktiivisesti olleet mukana Suomen Sadankomitea ja Suomen Rauhanliitto. "Olemme lähestyneet niin suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä kuin kansanedustajia asiassa ja haluammekin kiittää niitä toimijoita, jotka ovat yhteistä asiaamme tukeneet eli että EU edistäisi rauhaa eikä lisävarustelua ja aseteollisuuden kasvattamista. Jatkamme työtämme tarkoituksena lisätä keskustelua ja avoimuutta koskien hyväksytyn valmistelutoimen toimeenpanoa, mutta ennen kaikkea koskien kaavailtua useamman miljardin tutkimusohjelmaa 2021-27", kertoo Sadankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen.

Lisätietoja:

Pax, EU-rahaa aseteollisuudelle?
the Guardian, EU member states may have to foot £3.5bn bill for military research
EU observer, MEPs to back multi-million euro military research budget
EU Observer, EU to propose joint defence fund
New Europe: EU citizens could have to pay for military research
Science Business: Science group hits out at EU military research plan
European Defence Action Plan
ENAAT Position Paper