Seminaari: Arktisen alueen turvallisuus

05.09.2017 - 13:00 to 16:00
Arktisen alueen turvallisuus
Globalisaatio ja uudet toimijat
 
Seminaari, ti 5.9.2017 klo 13-16, Eurooppasali, Helsinki
 
Arktisen alueen turvallisuus -seminaarissa pureudutaan arktisen alueen turvallisuuteen, globalisaatioon ja uusien toimijoiden alueelle tuomiin riskeihin. Seminaarissa pohditaan Kiinan ja Euroopan unionin roolia ja toimintaa alueella.
 
Arktisen alueen painoarvo on kasvanut selkeästi kylmän sodan vastakkainasettelun päätyttyä. Alue on muodostunut ilmastonmuutoksen symboliksi, sillä ilmaston lämpenemisen vaikutukset kulminoituvat napajään ja jäävuorien sulaessa. Uudet liiketoimintamahdollisuudet – jään alta paljastuvat energiavarat ja uudet merireitit – houkuttelevat alueelle uusia toimijoita, jotka pyrkivät hyödyntämään alueen tarjoamia mahdollisuuksia omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Muiden alueiden tapaan Arktis siis globalisoituu ja sen arvot, normit ja käytänteet muovautuvat ajan kuluessa kaikkien alueella vaikuttavien valtioiden, yritysten ja järjestöjen näköiseksi.
 
Erityisesti Kiinan kiinnostus arktista aluetta kohtaan on herättänyt kansainvälisessä yhteisössä sekä suurta mielenkiintoa että epäluuloa. EU:n rooli arktisella alueella on puolestaan epäselvä, mutta sillä on välillinen vaikutus jäsenmaidensa kautta ja EU:n rooli arktisena toimijana on vahvistunut entisestään.
 
Ajankohtaiseksi teeman tekee Suomen toukokuussa 2017 alkanut kaksivuotinen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa. Arktinen neuvosto on ainoa kahdeksan arktisen valtion (Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Grönlanti sekä Venäjä ja Yhdysvallat) muodostama yhteistyöfoorumi. Sen tehtävänä on edistää arktisten valtioiden ja alkuperäisväestöjen yhteistyötä erityisesti ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Arktisen neuvoston jäseniä EU:n jäsenmaista ovat Suomi, Ruotsi ja Tanska.
 
Seminaarin puhujat
 
Sanna Kopra (post-doc -tutkija, Lapin yliopisto)
Liisa Kauppila (tohtorikoulutettava, Turun yliopisto)
Jukka Aukia (tohtorikoulutettava, Turun yliopisto)
Katri Kulmuni (kansanedustaja)
Hanna Sarkkinen (kansanedustaja)
 
Ilmoittautuminen
 
Tapahtuma on ilmainen ja kaikille avoin. Ilmoittautumiset sähköpostitse tapahtumat(a)sadankomitea.fi perjantaihin 1.9.2017 mennessä.
 
Seminaariohjelma
13.00 Suomen ja EU:n arktinen politiikka: kansanedustaja Katri Kulmuni
13.30 Kiina, ilmastonmuutos ja arktinen turvallisuus: Sanna Kopra
13.45 Kiinan vastuukäsitykset arktisella alueella: Sanna Kopra ja Liisa Kauppila
14.00 Kahvitauko
14.20 Arktisen alueen vakaus Kiinan nousun jälkeisessä maailmassa: Liisa Kauppila
14.35 Kiinan identiteettipolitiikka ja arktinen turvallisuus: Jukka Aukia
14.50 Paneeli: Uudet toimijat arktisella alueella, moderaattorina kansanedustaja Hanna Sarkkinen
 
Tapahtuman järjestämiseen on saatu ulkoasiainministeriön avustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen.