Arktisen alueen turvallisuus -julkaisutilaisuus

16.11.2017 - 12:00 to 14:00

Arktiksen painoarvo maailmanpolitiikassa jatkaa kasvuaan - elämme eräänlaista arktista aikakautta. Tänä vuonna aihe on Suomessa erityisen ajankohtainen: onhan Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa.

Sadankomitea julkaisee torstaina 16.11. klo 12 teoksen arktisen alueen turvallisuudesta Kaisatalon Kirja & Kahvissa (Vuorikatu 7, Helsinki). Tilaisuudessa keskustellaan Arktiksen turvallisuudesta ja eri toimijoiden roolista ja politiikasta alueella. Tervetuloa mukaan!

Tapahtuma Facebookissa

Kuva: Konstantin Nikkari, 2017

Arktisen alueen turvallisuus: Globalisaatio ja uudet toimijat

"Arktisen alueen turvallisuus" pureutuu aiheeseen laajan turvallisuuden näkökulmasta, sekä globalisaatioon ja uusien toimijoiden alueelle tuomiin riskeihin. Kirjassa pohditaan erityisesti Kiinan - uuden merkittävän arktisen toimijan - roolia alueella. Kiinan arktisen toiminnan lähempi tarkastelu tarjoaa näkökulmia sekä arktisiin mutta myös globaaleihin turvallisuusuhkiin kasvaneen keskinäisriippuvuuden, Trumpin valtakauden, Kiinan nousun ja Ukrainan kriisin jälkeisen Venäjä–Kiina-yhteistyön määrittämässä maailmassa. Kirjassa pohditaan myös mm. Suomen ja EU:n Arktis-politiikkaa.

Julkaisu on tuotettu osana Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tukemaa Arktisen alueen turvallisuus - hanketta. Leo Mechelin säätiö on tukenut julkaisun painamista.