Keinoäly sodassa ja rauhassa

21.11.2017

Tiede on ottanut keinoälyn kehittämisessä valtavia harppauksia viime vuosien aikana – onko edessä uhka vai mahdollisuus rauhan kannalta?

Robottiaseiden kehittely ja asejärjestelmien autonomisoituminen tuo vakavia moraalisia ja juridisia kysymyksiä. Kuinka robotti erottaa siviilit sotilaista? Kuka on vastuussa jos robotti tekee sotarikoksen? Samaan aikaan keinoäly voi tulevaisuudessa myös tarjota keinoja demokratian vahvistamiseksi ja konfliktien ehkäisyyn. Kun tietokoneet oppivat mallintamaan yhä tarkemmin vaikkapa kielenkäytön nyansseja, saadaan aikaan sovellus, joka auttaisi välttämään inhimmillisiä väärinymmärryksiä ja luomaan dialogia. Luoko keinoäly keinot maailmanrauhan saavuttamiseksi?

Suomen Rauhanliitto ja Sadankomitea järjestävät Tiedekulman Loungessa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) tiistaina 21.11. klo 14-17 seminaarin keinoälyn vaikutuksista turvallisuuspolitiikkaan ja rauhantyöhön. Seminaarissa puhujina ovat:

Timo Honkela, Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto

Vesa Kyyrönen, Oikeustieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Mika Koverola, Kognitiotieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Tapahtuma on kaikille avoin ja siihen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa