Suomi robottiasekiellon tukijaksi

Rauhankysymykset ovat esillä uudessa hallitusohjelmassa. Ohjelma herättää rauhantoimijassa sekä negatiivisia että positiivisia tunteita. Eräs lupaava kohta koskee autonomisia asejärjestelmiä.

Autonomiset asejärjestelmät eli robottiaseet ovat aseteknologian uusin trendi. Robottiaseisiin liittyy monia ongelmia, vaikka niiden kehitys on jo huolestuttavan pitkällä. Robottiaseet etäännyttävät päätöksenteon ihmisistä riippumattomaksi, ja riskinä on siviilien kuolema, sillä asejärjestelmä ei välttämättä tunnista siviiliä sotilaasta. Myös vastuun kysymys on keskeinen. Kuka on vastuussa mahdollisesta humanitaarisen oikeuden rikkomuksesta? Robotti itse, valmistaja vai komentaja?

Hallitusohjelmassa sanotaan autonomisista asejärjestelmistä näin: ”Suomi edistää kansainvälisissä neuvotteluissa autonomisten asejärjestelmien globaalia sääntelyä. Tavoitteena on kieltää tekoälyyn perustuvien asejärjestelmien kehittäminen ja tuotanto.”

Suomen tuore linjaus kertoo selvästä näkemyksestä sääntelyn tarpeeseen ja tahdosta päästä myös kansainväliseen kieltosopimukseen. Linjaus on tärkeä kannanotto kansainväliseen keskusteluun. Yksin nämä sanat eivät kuitenkaan riitä, vaan niiden on heijastuttava Suomen toimintaan YK:ssa ja muilla kansainvälisillä areenoilla.

Robottiaseiden kielto saadaan aikaan vain työskentelemällä sen eteen. Haluamme, että Suomi liittyy niiden maiden joukkoon, jotka aktiivisesti tukevat robottiasekieltoa ensisijaisena ratkaisuna autonomisten asejärjestelmien sääntelyyn. Kieltoneuvotteluilla ja kasvattamalla kansainvälistä painetta voidaan vaikuttaa myös maihin, joissa robottiaseita kehitellään.

Suomella on tässäkin kysymyksessä mahdollisuus näyttää tietä kohti vakautta ja rauhaa. Korkea teknologinen osaaminen ja koulutus voisivat auttaa löytämään teknologisia ratkaisuja rauhan edistämiseen. Suomessa työskennelläänkin jo tämän parissa. YK perusti vastikään UNTIL-innovaatiolaboratorion Espooseen. Yksi laboratorion tutkimusteemoista on rauhan edistäminen. Kansalaisyhteiskunnassa esimerkiksi Rauhankone ry ja ajatushautomo SaferGlobe ovat työskennelleet rauhanteknologian parissa.

Teknologinen osaaminen on globaalien ongelmien ratkaisun kannalta tärkeää, ja kuten muutkin resurssit, se on rajallinen. Onkin oleellista, että tämä osaaminen ohjataan rauhaa edistävään, ei heikentävään kehitystyöhön.

Ympäri maailman teknologiateollisuudessa on herätty robottiaseiden ongelmiin, ja moni tutkija, asiantuntija, työntekijä ja yrittäjä on vaatinut robottiaseiden kieltämistä. Lisäksi jotkin yritykset ovat sitoutuneet olemaan kehittämättä robottiaseita. Tätä toimintaa haluamme nähdä Suomessakin. Lisäksi on syytä pohtia, voisiko autonomisten asejärjestelmien kehittämisen ja käytön kieltää paitsi kansainvälisesti, myös kansallisesti ja Euroopan unionissa.