Suomessa on kolme kertaa enemmän aseita kuin kesämökkejä

Suomalaisia pidetään kesämökkihulluna kansana, mitä kuvastaa jo se tieto, että maassamme on tiettävästi vain yksi kunta, jossa ei ole yhtään kesämökkiä. Tämä kunta on Kauniainen. Siellä on runsaasti vanhoja huviloita, mutta niitä ei nykyisin lasketa kesämökeiksi, joita tilastokeskuksen mukaan oli vuonna 2017 kaikkiaan 507 200.

Mikäli mökit jaettaisiin tasan suomalaisten kesken, noin joka kymmenes saisi oman mökin. Tai vastaavasti, jos kaikki suomalaiset haluttaisiin asuttaa kesämökkeihin, jokaiseen mökkiin tulisi runsaat kymmenen asukasta.

Mökkejä enemmän Suomessa on kuitenkin aseita, vaikka niiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Sisäministeriön mukaan Suomessa on noin 600 000 aseluvan haltijaa, joilla on yhteensä noin 1,6 miljoonaa asetta. Suurin osa aseista on metsästysaseita – haulikoita, kiväärejä ja pienoiskiväärejä. Käsiaseita on noin 220 000.

Suomessa on myös noin 8 000 aseluvan haltijaa, joilla on noin 10 000 EU:n asedirektiivin erityisen vaaralliseksi luokittelemaa asetta. Niissä voi käyttää jopa 30 patruunan lippaita tai ampua sarjatulta.

Asedirektiivi kieltää tällaiset aseet, mutta näiden aseiden luvat jäävät voimaan, koska luvat on myönnetty ennen asedirektiivin hyväksymistä. Kaiken lisäksi Suomessa EU:n asedirektiiviä yritetään vesittää esittämällä, että kaikilla 900 000 reserviläisellä olisi mahdollisuus hakea lupaa erityisen vaaralliselle aseelle.

Jos aseet jaettaisiin tasan kaikkiin kesämökkeihin, jokaiseen mökkiin tulisi 3,2 asetta. Lähes samaan lukuun päädyttäisiin, mikäli aseet jaettaisiin kaikille suomalaisille. Tällöin joka 3,4. kantaisi asetta ja niistä joka 550. olisi erityisen vaarallinen ase. Jos kaikki reserviläiset saisivat luvan vaaralliseen aseeseen, sellainen olisi joka kuudennella.

Itse kukin voi miettiä, heikentäisikö vai vahvistaisiko aseiden suuri määrä turvallisuutta.

Timo Mielonen