Sijoita rauhaan

Lahjoittamisen lisäksi myös säästäessä ja sijoittaessa voi tehdä rauhaa tukevia valintoja. Usein ihmiset ajattelevat, että vastuullisia sijoitusvalintoja tekevä ikään kuin ”uhraa” tuotot eettisten periaatteidensa takia.

Tiina Landau ja Hanna Silvola kuitenkin kertovat kirjassaan Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin, että vastuullisia valintoja tekevät sijoittajat saavat itse asiassa parempia tuottoja, koska vastuuton toiminta aiheuttaa yritykselle monenlaisia riskejä. Ei siis ole mitään syytä olla toimimatta arvojensa mukaisesti myös säästäjänä.

Helpointa on tehdä vastuullisia valintoja osakesijoittajana, koska ennen osakkeen ostoa voi tutustua yrityksen toimialaan ja usein yritykset kertovat toiminnastaan erilaisissa vastuullisuusraporteissa. Osakesijoittaminen ei kuitenkaan sovi kaikkiin elämäntilanteisiin.

Myös esimerkiksi rahastojen kohdalla on entistä helpompaa toimia vastuullisesti. Voit valita joko poissulkevan tai tukevan strategian. Useat rahastot ilmoittavat linjauksissaan esimerkiksi, etteivät ne sijoita aseteollisuuteen tai rypälepommeja valmistaviin yrityksiin. Vaihtoehtoisesti voit valita vaikkapa rahaston, joka sijoittaa uusiutuvaan energiaan. Voit siis joko sulkea ulkopuolelle yhtiöitä, joiden toimialaa et halua tukea, tai ohjata eurosi tukemaan toimintaa, jota haluaisit nähdä enemmän. Kannattaakin tutustua tarkasti siihen, mitä rahasto itse kertoo vastuullisuullisuuslinjauksistaan, näissä on eroja.

Rahastoilla on lisäksi erilaisia kantoja siihen, pyrkivätkö ne ohjaamaan yhtiötä esimerkiksi vastuullisempaan käyttäytymiseen omistajaohjauksella vai myyvätkö tai sulkevat ulkopuolelle tällaiset sijoitukset. Erityisesti tämä kannattaa huomioida erilaisten indeksi-tuotteiden kohdalla, joita ei aktiivisesti hallinnoida. Milllaisia yhtiötä valittu indeksi pitää sisällään ja onko joitain rajattu ulkopuolelle?

Kuten vastuullinen kuluttaminen, myös vastuullinen sijoittaminen vaatii hieman viitseliäisyyttä ja omien arvojen pohdintaa. Kannustan kuitenkin kaikkia viemään omat arvot myös sijoittamiseen ja tukemaan näin omilla euroillaan muutosta kohti rauhaa.