Blogi: Oheisvahinko, vastameritoiminta, tulivaikutus ja muita armeijan kielikukkasia

Muunneltu totuus on ehkä tunnetuin julkisuudessa käytetty eufemismi eli kiertoilmaisu. Eduskunnassa usein käytetty ilmaisu tarkoittaa, että kansanedustaja tai ministeri valehtelee. Koska eduskunnan etiketti ei kuitenkaan salli näin suoraa puhetta, käytetään kiertoilmaisua.

Eufemismeja tapaa muuallakin kuin eduskunnassa tai poliittisessa kielenkäytössä. Varsinainen eufemismitehdas on armeija. Sehän ei edes kutsu itseään armeijaksi tai sotalaitokseksi vaan puolustusvoimiksi, jonka tehtävänä on maanpuolustus, ei sotiminen. Aseiden, ammusten ja muiden sotatarvikkeiden sijaan puhutaan puolustustarvikkeista.

Sotimiseen sisältyy myös lukuisia kiertoilmauksia. Kun tulitetaan tykeillä tai kranaatinheittimillä tai ammutaan käsiaseilla, armeijakielellä kyse on tulivaikutuksesta. Ja jos kaikki ammukset tai kranaatit eivät osu kohteeseensa, siitä seuraa oheisvahinkoja, mikä tarkoittaa siviiliuhreja tai esimerkiksi tuhottuja asuinrakennuksia.

Suorituskyky on viime vuosina noussut todelliseksi muotitermiksi. Erityisen runsaasti sitä on käytetty HX-hankkeen yhteydessä. Hornet-hävittäjien korvaaminen uusilla monitoimihävittäjillä on ilmavoimien mielestä Hornetien suorituskyvyn korvaamista.

"HX-hankejohtaja eversti Juha-Pekka Keränen kertoo mallista, jolla uuden monitoimihävittäjäjärjestelmän kokonaisratkaisun suorituskykyä Suomen puolustuksen tehtävissä arvioidaan", todetaan ilmavoimien verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa "Suorituskykyarviointi löytää Suomen puolustukseen sopivan HX-monitoimihävittäjän".

Keräsen kirjoittaman artikkelin mukaan uuden monitoimihävittäjän sotilaallista suorituskykyä arvioitaessa kiinnitetään huomiota viiteen tehtäväalueeseen, jotka luonnollisesti kuvataan eufemismeilla.

Tehtäväalueet ovat "vastailmatoiminta (ilmapuolustus), vastamaatoiminta (ilmasta maahan), vastameritoiminta (ilmasta merelle), tiedustelu- valvonta ja maalittaminen sekä kaukovaikuttaminen" – todellinen eufemismilitania, paikoin jopa kaksinkertainen.

Vastailmatoiminta tai ilmapuolustus tarkoittaa lentokoneiden, helikoptereiden ja muiden ilma-alusten tuhoamista. Vastamaatoiminta puolestaan tarkoittaa hävittäjien tekemiä ohjus-, pommi- tai rakettihyökkäyksiä sellaisiin kohteisiin, joissa hyökkäykset usein aiheuttavat oheisvahinkoja. Näin siksi, että sodat eivät enää ole rintamasotia vaan taisteluja käydään kaupungeissa ja kylissä, joissa on sekä siviilejä että sotilaita.

Kaukovaikuttamiseen sisältyy samanlaisia ilmahyökkäyksiä maakohteisiin kuin vastamaatoiminnassa, mutta hyökkäyksen kohde on useiden satojen kilometrien päässä, mahdollisesti jopa Suomen rajojen ulkopuolella. Mikäli hävittäjien ohjukset tai pommit kohdistetaan laivoihin, jotta ne uppoaisivat tai syttyisivät palamaan, silloin ilmavoimien mukaan kyse on vastameritoiminnasta.

"Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä", todetaan hallintolain yhdeksännen pykälän ensimmäisessä momentissa. Laki koskee myös armeijaa lukuun ottamatta sotilaskäskyjä. Olisiko liikaa vaadittu, että lakia noudatettaisiin edes luopumalla kaikkein typerimpien eufemismien käytöstä?

Timo Mielonen

Hallituksen blogiin