ATT:n kolmas osapuolikokous 11.-15.9.2017

Kansainvälisen asekauppasopimuksen (ATT) kolmas osapuolikokous järjestetään 11.-15.9.2017 Genevessä. Viikon aikana käsitellään muun muassa sopimuksen toimeenpanoa ja sitä, kuinka useampi valtio saataisiin mukaan sopimukseen. Vuonna 2017 sopimusta puheenjohtaa Suomi ja suurlähettiläs Klaus Korhonen.

Suomen valtuuskunnassa kansalaisyhteiskunnan edustajana Genevessä on myös Sadankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen. Hän osallistuu virallisten neuvottelujen ohella myös kansalaisjärjestöjen tapahtumiin ja kampanjointiin. Sadankomitea on mukana kansainvälisessä Control Arms -kampanjassa, joka seuraa asekauppasopimuksen toimeenpanoa.

Reaching Critical Will -kampanjan päivittäisestä ATT-seurannasta löydät kansalaisjärjestöjen analyysiä päivien teemoista ja puheenvuoroista. Viikon aikana julkaistuja raportteja listaa mm. Forum on the Arms Trade.

Viikon puheenaiheet ja tapahtumat ovat tiivistettynä myös tällä päivittäin päivitettävällä sivulla.

Control Arms: Valtioiden keskityttävä inhimillisen kärsimyksen vähentämiseen

Valtioiden on keskityttävä inhimillisen kärsimyksen vähentämiseen - #ReduceHumanSuffering! vaatii Control Arms. Kuva: Control Arms.

Kansalaisjärjestöjen päätavoitteena ATT-kokouksessa on muistuttaa valtioita siitä, että asekauppasopimuksen tarkoitus on pelastaa ihmishenkiä ja suojella ihmisoikeuksia. Niinpä Control Arms vaatiikiin valtiolta sopimuksen mukaisia toimia, muun muassa aseviennin lopettamista Jemenissä sotiviin maihin kuten Saudi-Arabiaan sekä ihmisoikeuksia rikkoville hallituksille kuten Filippiineille.

Control Armsin lehdistötiedote kokonaisuudessaan löytyy englanniksi täältä.

Maanantai 11.9.

Ensimmäisenä kokouspäivänä Control Arms teki tavoitteitaan tunnetuiksi lehdistötilaisuudessa sekä sivutapahtumissa. Yleiskeskustelussa mm. nostettiin esiin ongelmallisia asevientitapauksia sekä puhuttiin sopimuksen universalisaatiosta.

ATT:n lehdistötilaisuudessa puhui Control Armsin puolesta muun muassa jemeniläinen Radhya al-Mutawakel, joka kertoi, mitä vastuuton asevienti Lähi-itään saa aikaan Jemenissä. "Ette ehkä tiedä paljon siviiliuhreista tai siitä, mitä jemeniläiset joutuvat kestämään päivittäin sodan keskellä. Valitettavasti moni tavallinen jemeniläinen on oppinut tuntemaan maanne niiden aseiden kautta, jotka ovat tuhonneet hänen kotinsa ja tappaneet hänen perheensä," Radhya kertoi valtioiden edustajille. Radhyan ajatuksista voit lukea myös Guardian-lehdestä.

Radhya al-Mutawakel Jemenistä muistutti valtioita, että asekauppasopimuksen tarkoitus on suojella ihmishenkiä. Kuva: Control Arms.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) puheenjohtaja Peter Maurer jatkoi: "Määrittelemme halvan hinnan siviilien hengille, jos emme onnistu sääntelemään asevientiä. On elintärkeää muuttaa sanat teoiksi, ehkäistä korjaamattomia ongelmia, joita aseet väärissä käsissä aiheuttavat."

Yleiskeskustelussa myös moni valtio nosti esiin ongelmallisen aseviennin esimerkiksi sellaisiin maihin kuin Venezuelaan ja korosti aseviennin aiheuttamia ongelmia muun muassa Jemenissä, Syyriassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Valtiot kertoivat myös tekemästään lainsäädäntötyöstä asekauppasopimuksen toimeenpanemiseksi ja korostivat sitä, kuinka tärkeää on saada mukaan sopimukseen useampia maita. Keskustelun muita keskeisiä teemoja olivat kansalaisyhteiskunnan merkitys, ATT:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydet, sukupuolittunut väkivalta, läpinäkyvä raportointi sekä kansainvälinen tuki valtioille, jotta ne voisivat toimeenpanna asekauppasopimuksen.

ATT:n osapuolivaltioiden kokousta puheenjohtaa vuonna 2017 Suomi ja suurlähettiläs Klaus Korhonen. Kuva: Control Arms.

Ensimmäisenä päivänä järjestettiin useampi sivutapahtuma. Control Arms julkaisi vuosittaisen ATT Monitor -raporttinsa, joka tänä vuonna keskittyi asekaupan raportoinnin läpinäkyvyyteen. Keskeisiä huomioita on, että raportoinnissa on yhä suuria puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Ajatushautomo SaferGloben raportti asekauppasopimuksen universalisaatiosta julkaistiin myös maanantaina. Raportissa analysoidaan niitä syitä, joiden vuoksi valtiot eivät ole liittyneet asekauppasopimukseen ja esitetään keinoja, joilla valtioiden liittymistä voi edistää. Kokouksen ohessa esiteltiin myös Conflict Armament Researchin EU:n rahoittamaa iTrace-hanketta, jossa on seurattu aseiden ja ammusten kulkua konfliktialueilla, esimerkiksi Libyassa, Syyriassa, Jemenissä, Irakissa ja Etelä-Sudanissa. Lisätietoa raporteista ja hankkeista saat ylläolevista linkeistä.

 

 

Tiistai 12.9.

 

 

"Meitä yhdistää halu vähentää inhimillistä kärsimystä. Vaadimme teitä tekemään tästä totta." Control Armsin avauspuheenvuorossa vaaditaan valtioita puuttumaan vastuuttomaan asevientiin konfliktialueille ja ihmisoikeusloukkauksiin.

Toisena kokouspäivänä jatkettiin yleiskeskustelua. Control Armsin puheenvuoroa siirrettiin toistuvasti myöhemmäksi ja lopulta keskiviikkoon, joten kampanjassa päätettiin pitää puhe kokoussalin ulkopuolella. Puhe ladattiin myös YouTubeen katsottavaksi.

Neuvotteluissa puhuttiin tiistaina asekauppasopimuksen toimeenpanosta. Puheenvuoroja käytettiin esimerkiksi vientikielloista ja vientilupien arvioinnista, kansallisesta lainsäädännöstä sekä kansainvälisestä tuesta asekauppasopimuksen kansalliseen toimeenpanoon. Control Armsin puolesta keskusteluun osallistui Amnesty Internationalin James Lynch, joka vaati, että keskustelua on käytävä myös sopimusvelvollisuuksien noudattamisesta. Ongelmaesimerkeiksi hän nosti aseviennin, joka ruokkii väkivaltaa Jemenissä, Egyptissä ja Filippiineillä. Vaatimukset saivat kannatusta myös muilta kansalaisyhteiskunnan edustajilta.

 

 

Kokouksessa järjestettiin paneelikeskustelu ATT:n yhteyksistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Paneelissa puhuivat Sierra Leonen suurlähettiläs sekä Oxfamin ja YK:n huumausaine- ja rikosasioiden osaston (UNODC) edustajat. Valtiot korostivat keskustelussa erityisesti laittoman asekaupan vastaisen työn merkitystä. Myös sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja parempaan yhteistyöhön toimijoiden kesken kiinnitettiin huomiota. Oxfamin Farah Karimi nosti Jemenin esimerkiksi siitä, miksi asekaupan rajoittaminen on oleellista kestävän kehityksen saavuttamiseksi: "Kuvitteleeko kukaan täällä olevista Jemenissä taisteleville aseita myyneistä, että aseet ovat parantaneet Jemenin turvallisuutta ja kehitystä? Jemenillä olisi ollut vaikeuksia saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet jo ennestään, mutta nyt terveys, puhdas vesi tai mikä tahansa muu tavoite on saavuttamattomissa, kunnes taistelut loppuvat."

 

 

Lue analyysiä ATT:n ja kestävän kehityksen yhteyksistä Control Armsin ja Oxfamin paperista.

Control Arms järjesti Amnesty Internationalin, Oxfamin, Paxin ja Saferworldlin kanssa sivutapahtuman siitä, kuinka asekauppa ruokkii konflikteja ja väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Tilaisuudessa käsiteltiin asekauppaa Saudi-Arabian johtamalle liittoumalle ja sen vaikutuksia siviileihin Jemenissä. Frank Slijper Paxista esitteli asevientiä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Arabiemiraattien toimintaa Jemenissä ja Libyassa. Tapahtumassa keskusteltiin myös Irakiin suuntautuvan asekaupan riskeistä sekä Isossa-Britanniassa käydystä oikeusjutusta, jossa käsiteltiin asevientiä Lähi-itään.

 

 

 

 

 

 

WILPFin ja Perun järjestämässä sivutapahtumassa keskusteltiin asekaupan vaikutuksista ihmisoikeuksiin. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (UN OHCHR) esitteli uuden raporttinsa, johon sisältyy Control Armsin ja muiden kansalaisjärjestöjen näkemyksiä. Tapahtumassa kuultiin myös eri järjestöjen käytännön esimerkkejä ja ohjeita ihmisoikeusarviointiin valtioille. Tiistaina järjestettiin sivutapahtumat myös EU:n ATT-tiedotusprojektista, teollisuuden roolista ATT:ssä sekä kansainvälisten viitekehysten hyödystä laittomien asevirtojen ja väkivaltaisuuksien vähentämisessä sekä asevalvonnan kytkemisessä kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Keskiviikko 13.9.

ATT:n sihteeristön johtaja Dumisani Dladla avasi keskiviikon esittelemällä asekaupan raportointia. 72 % osapuolivaltioista on lähettänyt alustavan raporttinsa, joista kuusi ei ole julkisia. Vuosiraportin on lähettänyt 55 % valtioista, ja näistä raporteista kolme on salassapidetty. Läpinäkyvyyttä ja raportointia käsitelleen työryhmän puheenjohtajat Ruotsi ja Meksiko esittelivät ryhmän suositukset, jotka saivat valtioiden vahvan tuen. Suositusten tarkoitus on muun muassa puuttua yleisimpiin raportoinnin haasteisiin ja helpottaa valtioita selkeyttämään raportointiprosessiaan.

Puheenvuoroissaan hallitukset sitoutuivat raportoinnin läpinäkyvyyteen. Muutamissa puheenvuoroissa vaadittiin julkista, ajoissa olevaa, täsmällistä ja kattavaa raportointia. Keskustelussa nostettiin esiin lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tarjoama apu raportoinnissa sekä ihmisoikeuksien sisällyttäminen vuosiraportteihin. Joukko Latinalaisen Amerikan maita vaati lisää tiedonvaihtoa, jotta voitaisiin paremmin havaita ja ehkäistä aseiden päätyminen vääriin kohteisiin.

Control Armsin puheenvuorossa painotettiin, että hyvä raportointi edellyttää neljää asiaa: “Raporttien on tultava ajoissa. Niiden on oltava kattavia. Niiden on oltava täsmällisiä. Ja niiden on oltava julkisia. Jos osapuolivaltiot ottavat nämä neljä yksinkertaista askelta, kuljemme jo hyvää matkaa kohti läpinäkyvyyttä, jota maailma kipeästi kaipaa.”

Yleiskeskustelun viimeiset puheenvuorot kuultiin keskiviikkona. Valtioiden ohella keskustelussa puhui eri kansainvälisten ja kansalaisjärjestöjen ja verkostojen edustajia. Control Arms vaati valtioita tekemään ATT:stä totta niille miljoonille ihmisille, jotka kärsivät aseväkivallasta. Sveitsin nuorisodelegaatio muistutti, että nuorilla on tärkeä rooli ATT:n toimeenpanossa, joten nuorten tulee saada osallistua siihen merkityksellisin tavoin.

 

 

Päivän päätteeksi neuvotteluissa puhuttiin universalisaatiosta eli siitä, kuinka suuri osa maailman valtioista on mukana asekauppasopimuksesta ja kuinka mukaan saataisiin useampia maita. ATT:n sihteeristön Dumisani Dladla huomautti, että alueelliset erot ATT:n jäsenyydessä ovat merkittävät. Lisäksi, vaikka 27 50:stä merkittävimmästä aseviejästä on mukana sopimuksessa vain 15 suurimmista asetuojista on sopimuksen jäsenmaita.

Keskustelussa valtiot nostivat esiin muun muassa kansalaisyhteiskunnan ja alueellisten järjestöjen roolin, ATT:n hyvän toimeenpanon ja universalisaation suhteen ja tarpeen kääntää aineistoja useammille kielille. Ranska ehdotti ”Troika-järjestelmää”, jossa edellinen, nykyinen ja tuleva ATT:n osapuolikokouksen puheenjohtaja työskentelisivät yhdessä universalisaation edistämiseksi. Keskustelu universalisaatiosta jatkuu torstaina.

Sivutapahtumat

Control Arms, SIPRI ja Ruotsi järjestivät sivutapahtuman, jossa käsiteltiin tiedottamisen ja kansainvälisen avun (outreach and assistance) merkitystä ATT:n universalisaatiossa ja toimeenpanossa. Tapahtumassa korostettiin hyvistä käytänteistä oppimista ja tarvetta luoda synergioita ATT:n ja muiden sopimusten välille.

 

 

Australian ja Centre for Armed Violence Reductionin järjestämässä sivutapahtumassa esiteltiin tuore julkaisu, joka käsittelee ATT:n laajempia hyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi inhimillisen ja alueellisen turvallisuuden parantuminen, kestävän kehityksen tehostaminen ja vastuullisen teollisuuden markkina-arvonnousu. Julkaisun tarkoitus on olla apuna suostutellessa mukaan ATT-skeptikkoja ja edistettäessä ATT-jäsenyyttä erityisesti Aasian ja Tyynen valtameren alueella.

Small Arms Survey ja Stimson Center esittelivät uuden raporttinsa löytöjä liittyen läpinäkyvyyteen ja raportointiin. Merkittävien aseviejien avoimuutta mittaavassa barometrissä kärkeen sijoittui tänä vuonna Saksa ja seuraaviksi Sveitsi, Alankomaat ja Serbia.

 

 

UNIDIRin, Ranskan ja Suomen järjestämässä keskustelussa puhuttiin ATT:n ja pienaseiden laittoman kaupan vastaisen toimintasuunnitelman välisistä synergioista. Tapahtumassa pohdittiin keinoja pienasekaupan parempaan sääntelyyn.

Friedrich-Ebert Stiftung ja Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons järjestivät paneelikeskustelun kansanedustajien ja kansalaisyhteiskunnan roolista ATT:n toimeenpanemisessa ja universalisaation edistämisessä Afrikassa.

Torstai 14.9.

Neljäs kokouspäivä avattiin keskustelulla kansainvälisestä avusta. ATT:n vapaaehtoinen tukirahasto (Voluntary Trust Fund) on kerännyt yhteensä noin kaksi miljoonaa dollaria, ja avustuksia on myönnetty 11 valtiolle. 70 prosenttia apua hakeneista ja saajista on osapuolivaltioita ja huomattava enemmistä on Afrikasta. Kansalaisjärjestöt ovat kumppaneina monien hankkeiden toimeenpanossa. Rahaston toiminta sai kiitosta kaikissa puheenvuoroissa, ja jotkin maat kuten Suomi lupasivat lisätukea kansainväliseen apuun. Australia korosti, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja kertoi tukevansa mielellään kansalaisjärjestöjen raporttien tuottamista.

Control Armsin puheenvuorossa nostettiin esiin sen pyörittämä kansalaisyhteiskunnan sponsorointiohjelma, jossa Saksan ja Ruotsin tuella on tänäkin vuonna pystytty kustantamaan 61 kansalaisyhteiskunnan edustajan osallistuminen osapuolikokoukseen.

Keskustelun aikana Filippiinit tuomitsi Amnesty Internationalin puheenvuoron, jossa mainittiin ”vastuuton asevienti – – Filippiineihin, jossa on tarkoituksellisesti ja laajasti tapettu huumausainerikoksista epäiltyjä. Tapot vaikuttavat järjestelmällisiltä, suunnitelluilta ja viranomaisten järjestämiltä”. Control Arms vastasi korostaen Amnesty Internationalin puolueettomia ja itsenäisiä todisteita vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja toivoen vuoropuhelua aiheesta. Filippiinit hyväksyi vuoropuhelutarjouksen.

 

 

Keskustelu universalisaatiosta jatkui neljäntenä päivänä. Keskustelussa kuultiin päivitykset muutaman valtion ratifiointiprosesseista. Chile myös vaati valtioita noudattamaan sopimusvelvollisuuksiaan ja yhtyi kansalaisjärjestöjen huoleen aseviennistä, joka voi loukata humanitaarista oikeutta tai ihmisoikeuksia. Control Armsin puheenvuorossa painotettiin, että universalisaatiota ei saa korostaa sopimuksen tehokkaan toimeenpanon kustannuksella ja että tehokas toimeenpano voi kannustaa muita valtioita liittymään sopimukseen.

 

 

Vuoden 2018 osapuolikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Japani ja varapuheenjohtajiksi Argentiina, Georgia, Ranska ja Etelä-Afrikka. Ehdotetut kokouspäivät ovat 20–24.8.2018, ja Japani on tarjoutunut isännöimään kokousta. Control Arms muistutti delegaatteja siitä, että osapuolikokous on koko vuoden kestävä prosessi, joka alkaa heti tämän viikon jälkeen. Puheenvuorossa ehdotettiin temaattisiksi fokuksiksi sukupuolittunutta väkivaltaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

 

 

Torstaina keskusteltiin myös ATT:n sihteeristön budjetista, henkilöstöstä ja mandaatista. Sihteeristön budjetti vuodelle 2018 on 1,03 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 0,0001 prosenttia maailman vuotuisesta asekaupasta. Control Arms kannatti puheenvuorossaan sihteeristön suorituskyvyn lisäämistä vapaaehtoisen rahaston hallinnassa ja muissa tehtävissä.

Päivän sivutapahtumissa teemana oli muun muassa sukupuoli. Control Armsin, Irlannin ja Ruotsin tapahtumassa keskusteltiin sukupuolittuneesta väkivallasta ja ATT:stä. Tilaisuudessa muun muassa esiteltiin WILPFin tuore julkaisu ”Weapons, war and women”, joka auttaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kansalaisyhteiskuntaa keskustelemaan sukupuolittuneesta väkivallasta ja puuttumaan siihen.

Geneva Disarmament Forumin tapahtumassa sukupuolta lähestyttiin huumorin kautta. Puhujat Reaching Critical Willistä, DCAF:stä ja GMAP:sta yrittivät keskustella sukupuolesta aseidenriisunnasta samalla, kun heidät jatkuvasti keskeytettiin ”miesselittämällä” (mansplaining; selittäjä edusti GICHD:tä). Tarkoitus oli havainnollistaa sukupuolidynamiikkaa aseidenriisuntatyössä sekä osoittaa, miksi sukupuolinäkökulmat ovat aseidenriisunnassa tärkeitä.

 

 

UNODA:n sivutapahtumassa valmistauduttiin YK:n pienaseohjelman (SALW) tarkastelukonferenssiin vuonna 2018. CEECACin ja ECCASin tapahtumassa pohdittiin, kuinka ATT ja Kinshasan sopimus voivat täydentää toisiaan. Maaliskuussa 2017 voimaanastuneeseen sopimukseen kuuluu 11 Keski-Afrikan maata, ja se keskittyy pienaseiden leviämisen rajoittamiseen. Sopimuksen kautta myös toimeenpannaan Afrikan unionin Agenda aseväkivallan vastaista ohjelmaa.

Perjantai 15.9.

Viides ATT-päivä keskittyi enimmäkseen hallinnollisiin kysymyksiin. Keskustelua käytiin muun muassa ATT:n sihteeristön taloudesta ja osapuolikokouksen työskentelytavoista. Perjantaina valittiin myös seuraavan osapuolikokouksen hallintokomitea.

ATT-kokoussali odottaa osallistujia. Kuva: Control Arms.

Päivän ainoan sivutapahtuman järjesti tuleva puheenjohtajamaa Japani. Tapahtumassa puheenjohtajaksi valittu suurlähettiläs Nobushige Takamizawa kertoi visiostaan ja toiveistaan tuleville vuosille. Yksi hänen tavoitteistaan on edistää ATT:n jäsenyyttä Aasiassa. Ruotsi nosti esiin mahdollisuuden antaa kansalaisjärjestöjen asiantuntija-analyysille virallisempi asema osapuolikokouksessa. Control Arms ehdotti, että seuraavassa kokouksessa temaattinen fokus voisi olla sukupuolittunut väkivalta tai aseiden vääriin käsiin päätymisen ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteydet. Control Arms muistutti myös, että osapuolikokous on prosessi, ja työskentely alkaa välittömästi tämän vuoden kokouksen päätyttyä.

Osapuolikokouksen loppu käytettiin neuvotteluun kokouksen loppuraportista. Osa raportin yksityiskohdista sai aikaan pitkittyneitä väittelyitä, mutta lopulta raportti saatiin hyväksyttyä.

Loppupuheenvuorossaan suurlähettiläs Klaus Korhonen nosti vielä esiin vuoden kuluessa aikaansaadun edistyksen ATT:n suhteen. Suurlähettiläs Takamizawa puolestaan kertoi Japanin tavoitteista seuraavalle vuodelle. Hän mainitsi toiveekseen, että ATT:n on merkittävä toimintaa, läpinäkyvyyttä ja luottamusta.

Control Armsin jäsenet, kuten Sadankomitea vahtivat, että valtiot toteuttavat tätä visiota.

Control Armsin edustajia ympäri maailmaa. Kuva: Control Arms.