Kannanotto

Kannanotto, 17.06.2016 03:13

Rauhanjärjestö Sadankomitea on pettynyt valtioneuvoston turvallisuuspoliittisen selonteon näköalattomuuteen. Eduskunnalle annetussa selonteossa todetaan kyllä ilmastonmuutoksen, väestökehityksen sekä yhteiskuntien polarisaatiokehityksen riskit. Selonteosta ei kuitenkaan löydy mitään konkreettisia keinoja tai linjauksia esimerkiksi siitä, kuinka Suomi edistäisi vastuullista ilmastopolitiikkaa tai pyrkisi kaventamaan tuloeroja maailmanlaajuisesti.

Kannanotto, 16.06.2016 03:51

Rauhanjärjestö Sadankomitea on tyrmistynyt valtioneuvoston päätöksestä myöntää maastavientilupa Sako Oy:lle Uzbekistaniin. Vientiluvalla Sako saa viedä muun muassa 150 tarkkuuskivääriä, äänenvaimentimia ja kiikaritähtäimiä. Aseiden ja niihin kuuluvien tarvikkeiden loppukäyttäjä on Uzbekistanin armeija.

Kannanotto, 26.03.2016 03:14

ISIS on ilmoittanut tehneensä tiistaina Brysselissä 31 kuolonuhria ja satoja haavoittuneita vaatineet terrori-iskut. Suomalaiset rauhanjärjestöt, Sadankomitea ja Rauhanliitto, tuomitsevat iskut ja ilmaisevat osanottonsa uhrien omaisille.

Marraskuussa Pariisin terrori-iskujen jälkeen arvioimme, että iskut olivat pikemminkin osoitus ISISin heikkoudesta kuin sen voimasta. Näin voidaan todeta myös nyt.

Kannanotto, 8.02.2016 05:09

Lausunto oikeusministeriölle 29.1.2016

Valtioneuvoston kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu

Rauhanjärjestö Suomen Sadankomitea ry. haluaa kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelussa kiinnittää huomiota toimialansa kannalta keskeisiin asiakokonaisuuksiin, joilla on myös vahva ihmisoikeusulottuvuus.

Kannanotto, 3.02.2016 08:05

Sadankomitea ja Rauhanliitto vaativat, että Patrialle marraskuussa myönnetty panssariajoneuvojen vientilupa Arabiemiraatteihin perutaan. Myös muut voimassa olevat asevientiluvat Lähi-idän sotaa käyviin, ihmisoikeuksia loukkaaviin ja autoritaarisiin maihin on peruttava, eikä uusia lupia pitäisi toistaiseksi myöntää.

Kannanotto, 4.12.2015 03:29

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle 12/2015

Talousarvio momentti 29.80.50 rauhantyön edistämiseen.

Kannanotto, 30.11.2015 04:30

Pariisissa 13.11. tehdyt aseelliset hyökkäykset ravintoloihin ja muihin julkisiin tiloihin olivat järkyttävä osoitus terrorismista ja terroristien toimintatavoista. Suomalaiset rauhanjärjestöt, Suomen Rauhanliitto ja Sadankomitea, tuomitsevat terrori-iskut ja ilmaisevat osanottonsa uhrien omaisille.

Kannanotto, 23.10.2015 01:05

Lauantaina 24.10. on YK-päivä, jota vietetään Yhdistyneiden Kansakuntien perustamisen kunniaksi. Tänä vuonna YK täyttää 70 vuotta. Päivä käynnistää myös kansainvälisen aseistariisuntaviikon, jonka aikana Suomessa ja muualla maailmassa järjestetään lukuisia rauhaa ja aseistariisuntaa käsitteleviä tapahtumia.

Kannanotto, 16.10.2015 10:20

Eurooppaan suuntautuvan pakolaisuuden kolme suurinta lähtömaata - Syyria, Irak ja Afganistan - ovat kaikki sotatoimialueita. Poliittinen tahto näiden konfliktien ratkaisuun kuitenkin uupuu. Tilanne on kärjistynyt etenkin Syyriassa, jossa konflikti on johtanut suurimpaan hu-manitaariseen kriisiin sitten toisen maailmansodan.

Kannanotto, 13.09.2015 08:29

Rauhanjärjestö Sadankomitea haluaa muistuttaa puolustusministeri Jussi Niinistöä miinasopimuksen tärkeydestä.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on ehdottanut julkisuudessa, että Suomen tulisi palauttaa Ottawan sopimuksella kielletyt miinat osaksi puolustuspolitiikkaansa. Tämä ajatus on kestämätön niin humanitaariselta kannalta kuin jo siksi, että miinojen tuoma puolustuskyky on jo korvattu puolustusvoimille.

Sivut

Subscribe to Kannanotto