Rauhanpolitiikkaa

Sadankomitea osallistuu aktiivisesti suomalaiseen ja kansainväliseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen keskusteluun. Sadis pyrkii mahdollisimman tehokkaasti vaikuttamaan siihen, että myös muut kuin militaristiset ratkaisut olisivat turvallisuudesta puhuttaessa esillä.

Julkaisut

Julkaisu, 29.11.2017 04:15
"Arktisen alueen turvallisuus" pureutuu aiheeseen laajan turvallisuuden näkökulmasta, sekä globalisaatioon ja uusien toimijoiden alueelle tuomiin riskeihin. Kirjassa pohditaan erityisesti Kiinan - uuden merkittävän arktisen toimijan - roolia alueella. Kiinan arktisen toiminnan lähempi tarkastelu tarjoaa näkökulmia sekä arktisiin mutta myös globaaleihin turvallisuusuhkiin kasvaneen keskinäisriippuvuuden, Trumpin valtakauden, Kiinan nousun ja Ukrainan kriisin jälkeisen Venäjä–Kiina-yhteistyön määrittämässä maailmassa. Kirjassa pohditaan myös mm. Suomen ja EU:n Arktis-politiikkaa.
Julkaisu, 5.12.2016 01:36
Artikkelikokoelma Euroopan yhteinen(?) puolustus arvioi Euroopan unionin yhteisen puolustuksen eri elementtejä laajan turvallisuuden näkökulmasta. Kyse ei ole vain sotilaallisesta toiminnasta vaan myös esimerkiksi kriisinhallinnasta tai ilmastonmuutokseen varautumisesta.  
Julkaisu, 20.09.2015 04:49
Sadankomitea julkaisi Gandhi-päivänä, kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä, antimilitaristisen sarjakuva-antologian. Rauhan Tiellä - antimilitaristisia sarjakuvia nostaa esiin kriittisiä näkökulmia rauhaan, turvallisuuteen, asevarusteluun sekä rypäle- ja ydinasekysymyksiin. Runolliset, vaativat, niin tiukkaa faktaa sisältävät kuin tulevaisuuskuvia maalaavat sarjakuvat herättävät ajattelemaan ja rohkaisevat toimimaan.
13.07.2018 01:06
Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan tänään myöntää Patria Land Systemsile vientiluvan Arabiemiraatteihin. Sinne viedään muun muassa vara- ja takuuosia, teknologiaa ja ohjekirjoja. Vastaavanlainen vientilupa myönnettiin Patrialle tammikuussa. Tätä päätöstä oikeuskansleti Tuomas Pöysti piti kritiikille alttiina. Hän totesi myös, ettei puolustus- ja ulkoministeriöiden antamista "selvityksestä ilmene, miten yksityiskohtaisesti valmistelussa on arvioitu muun muassa YK:n ihmisoikeustoimikunnan ja muiden YK:n raporttien mukaista tilannetta Jemenissä", kun Patrialle tammikuussa myönnettiin vientilupa.
Tiedote, 12.07.2018 01:10
Sadankomitea ja Rauhanliitto toivovat, että maanantaina Helsingissä tapaavat presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin keskittyisivät ydinaseisiin ja sopisivat umpeutumassa olevien ydinaserajoitussopimusten jatkamisesta, ydinaseiden ensikäytön kiellosta sekä välittömässä valmiudessa olevien aseiden määrän supistamisesta. Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit voisivat myös vaikuttaa Syyrian sodan lopettamiseen.
Tiedote, 9.07.2018 11:39
Naton keskiviikkona Brysselissä alkavan huippukokouksen valmistelut ovat olleet tavanomaista vaikeammat. Erimielisyyksiä on sekä Yhdysvaltojen ja Naton eurooppalaisten jäsenmaiden välillä että eurooppalaisten jäsenten kesken. Rauhanliiton ja Sadankomitean mukaan todennäköinen lopputulos on entistä hajanaisempi Nato, joka vahvistaa ydinaseistustaan.