Rauhanpolitiikkaa

Sadankomitea osallistuu aktiivisesti suomalaiseen ja kansainväliseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen keskusteluun. Sadis pyrkii mahdollisimman tehokkaasti vaikuttamaan siihen, että myös muut kuin militaristiset ratkaisut olisivat turvallisuudesta puhuttaessa esillä.

Julkaisut

Julkaisu, 29.11.2017 04:15
"Arktisen alueen turvallisuus" pureutuu aiheeseen laajan turvallisuuden näkökulmasta, sekä globalisaatioon ja uusien toimijoiden alueelle tuomiin riskeihin. Kirjassa pohditaan erityisesti Kiinan - uuden merkittävän arktisen toimijan - roolia alueella. Kiinan arktisen toiminnan lähempi tarkastelu tarjoaa näkökulmia sekä arktisiin mutta myös globaaleihin turvallisuusuhkiin kasvaneen keskinäisriippuvuuden, Trumpin valtakauden, Kiinan nousun ja Ukrainan kriisin jälkeisen Venäjä–Kiina-yhteistyön määrittämässä maailmassa. Kirjassa pohditaan myös mm. Suomen ja EU:n Arktis-politiikkaa.
Julkaisu, 5.12.2016 01:36
Artikkelikokoelma Euroopan yhteinen(?) puolustus arvioi Euroopan unionin yhteisen puolustuksen eri elementtejä laajan turvallisuuden näkökulmasta. Kyse ei ole vain sotilaallisesta toiminnasta vaan myös esimerkiksi kriisinhallinnasta tai ilmastonmuutokseen varautumisesta.  
Julkaisu, 20.09.2015 04:49
Sadankomitea julkaisi Gandhi-päivänä, kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä, antimilitaristisen sarjakuva-antologian. Rauhan Tiellä - antimilitaristisia sarjakuvia nostaa esiin kriittisiä näkökulmia rauhaan, turvallisuuteen, asevarusteluun sekä rypäle- ja ydinasekysymyksiin. Runolliset, vaativat, niin tiukkaa faktaa sisältävät kuin tulevaisuuskuvia maalaavat sarjakuvat herättävät ajattelemaan ja rohkaisevat toimimaan.
19.09.2018 03:29
Sadankomitean vuosikokous hyväksyy vuosittain järjestön toimintaa ohjaavan toimintasuunnitelman sekä edellisvuoden toiminnasta kertovan toimintakertomuksen. Tältä sivulta löydät tuoreimman toimintakertomuksen ja -suunnitelman. Sadankomitean toimintakertomus vuodelta 2017
Kannanotto, 14.09.2018 02:32
Rauhanjärjestöt ovat pettyneitä rauhantyön valtionavuista hallituksen talousarvioesityksessä ensi vuodelle. Valtakunnallisten rauhanjärjestöjen avustamiseen esitetään vain 300 000 euroa, mikä on noin neljänneksen vähemmän kun kuluvana vuonna.
11.09.2018 12:28
Heidi Nummi oli Sadankomiteassa viestintäharjoittelussa touko - kesäkuussa 2018. Hänen tehtäviinsä kuuluivat tapahtumiin ja vaikuttamistyöhön liittyvässä viestinnässä avustaminen, tapahtumajärjestelyjä sekä juttujen kirjoittamista rauhanlehtiin. "Harjoittelu auttoi hahmottamaan kansalaisjärjestökenttää sekä kansalaisjärjestötyön roolia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa", Heidi kirjoittaa. Lue harjoittelukertomuksesta lisää Heidin kokemuksista Sadankomiteassa.