Rauhan tiellä: Rauhan edistämistä yhdistystoiminnan kautta

Olen Toni Kuoremäki, 26-vuotias yhteiskuntapolitiikan maisterivaiheen opiskelija Jyväskylästä. Yhdistystoiminta on ollut opintojeni ohella lähellä sydäntäni. Olen toiminut Plan Suomen paikallisessa sekä valtakunnallisessa ryhmässä Mitä-verkostossa ja Jyväskylän YK-yhdistyksessä. Lisäksi toimin YK-nuorten 2250 eli Nuoret, rauha ja turvallisuus -työryhmän koordinaattorina tänä vuonna. Ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja rauhantyö ovat minulle hyvän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan peruspilareita.

Sadankomitea on itselleni tärkeä rauhanjärjestö vaikuttavan rauhantyönsä takia. Pääsin tutustumaan toimintaan rauhanlähettiläskoulutuksessa, joka vahvisti ymmärrystäni ja kiinnostustani rauhantyön pariin. Olen mukana nyt myös Sadankomitean hallituksessa.

Aikoina, kun ilmastonmuutos vaikuttaa koko maapalloomme, ei rauhaa voi ottaa itsestäänselvyytenä. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt konfliktien juurisyihin ja pian enenevässä määrin muuttoliikkeisiin. Kuivuus ja elinkeinojen vaikeutuminen ajavat ihmisiä liikkeelle synnyinseuduiltaan.

Kehittyvän aseteknologian maailmassa on myös tärkeää käydä aktiivista keskustelua ajankohtaisista aseidenriisuntakysymyksistä, kuten autonomisten asejärjestelmien kehittelyn rajoittamisesta muun muassa eettisen problemaattisuuden takia sekä ydinaseriisunnasta. Suomen tulisi näyttää mallia ydinaseriisunnassa ja liittyä mukaan ydinasekieltosopimukseen.

Kansalaisyhteiskunnalla on suuri rooli rauhankysymysten nostamisessa julkiseen keskusteluun. Vaikka yhteiskunta vaikuttaisi päällisin puolin rauhanomaiselta, on rauhan edistäminen tärkeää niin ruohonjuuritasolla kuin valtion kokonaisvaltaisen turvallisuuspolitiikan osalta. Valtion on tehtävä kunnianhimoista rauhanpolitiikkaa ja tuettava tärkeitä rauhantoimijoita, joista hyvänä esimerkkinä Sadankomitea toimii.

Toni Kuoremäki, 26, yhteiskuntapolitiikan opiskelija, Jyväskylä

Rauhan tiellä -kampanjan pääsivulle

Lisätietoja Sadankomitean jäsenyydestä ja vapaaehtoistyöstä

Lahjoita Sadankomitealle

Tietoa rauhanlähettiläskoulutuksesta