Rauhan tiellä: Ihmisoikeuksia ja kriittistä turvallisuuspolitiikkaa

Nimeni on Anna Karisto ja olen 21-vuotias opiskelija. Olen kotoisin Helsingistä ja asun tällä hetkellä Haagissa, Alankomaissa ja opiskelen International Studies -opintoja Leidenin yliopistossa. Koulutusohjelma sisältää historiaa, kulttuuria, politiikkaa ja taloutta. Opiskellessani olen ymmärtänyt, miten merkittävä tekijä rauha ja erityisesti aseellisten konfliktien puute on kaikkien kyseisten alueiden kannalta. Rauha on tärkeä edellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle sekä yhteiskunnalliselle kehitykselle. Sen vuoksi haluan omalta osaltani rakentaa rauhallisempaa ja turvallisempaa maailmaa.
Tein kesällä 2017 korkeakouluopintoihini liittyvän harjoittelun Sadankomiteassa. Harjoittelun aikana tutkin Suomen asevientiä suhteessa eettisen ulkopolitiikan periaatteisiin ja kansalliseen etuun, ja pääsin tutustumaan rauhantyöhön monien muidenkin tehtävien muodossa. Minulle erityisesti rauhan- ja turvallisuuskysymysten tutkimus on tärkeä rauhantyön muoto. Sen avulla voi tuoda esiin poliittisia epäkohtia ja kyseenalaistaa aseellisia konflikteja ja väkivaltaa ylläpitäviä ja tukevia yhteiskunnallisia rakenteita. Sadankomitea tekee tärkeää työtä juuri esiintuomalla ja kyseenalaistamalla ongelmallisia turvallisuuspoliittisia toimintatapoja, esittämällä vaihtoehtoja sekä tiedottamalla niistä.
Olen Sadankomitean jäsen, sillä järjestö tekee arvokasta työtä rauhan puolesta monilla eri yhteiskunnan tasoilla ja haluan tukea järjestön rauhantyötä. Haluan myös pysyä ajan tasalla rauhan- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä sekä jatkaa rauhantyötä Sadankomitean aktiivisena jäsenenä.
Anna Karisto, 21, opiskelija, Haag