Suomen on korjattava asevalvonnan puutteet

Suomen asevientivalvonnassa on porsaanreikiä. Viime aikoina on paljastunut useita puutteita, joiden seurauksena asemateriaalia on voinut päätyä käytettäväksi alueille, joille ei Suomesta pitäisi viedä aseita lainkaan. Amnesty International Suomen osasto, Suomen Rauhanliitto — Finlands Fredsförbundet, Suomen Sadankomitea ja Suomen Rauhanpuolustajat vaativat vientivalvonnan puutteita korjattavaksi.

Asiaa käsitellään maanantaina 23.9. kello 10 järjestettävässä asevientivalvontaseminaarissa. Seminaarin tarkoituksena on avata keskustelua toimijoiden kesken vientivalvonnan kehittämisen tarpeista. Tilaisuudessa aiheesta alustaa muun muassa Gentin yliopiston professori An Vrancxk. Seminaarissa julkaistaan järjestöjen SaferGlobe Finlandilta tilaama selvitys Suomen asevientivalvonnan nykytilasta. Selvitys on tilattu Bahrainin kauppojen tultua julkisuuteen SaferGloben vuosittaisen
asevientiraportin julkaisun yhteydessä.

Suomi on ollut aktiivinen asevalvonnan kehittämisessä muun muassa olemalla aktiivinen YK:n asekauppasopimuksen aloitteentekijä. Kotimainen vientivalvonta on lainsäädännön tasolla pidetty varsin tiukkana, mutta on tullut selväksi että porsaanreikiä on ja hallinnolliset käytännöt ja valvonta ovat paikoittain heikkoja.

Haluamme estää suomalaisten aseiden ja sotamateriaalin päätymisen konflikteihin ja ihmisoikeusrikoksiin. Siksi vaadimme:

– Järjestelmän aukot paikattavaksi: saman viranomaisen on käsiteltävä kaikki vientiluvat.

– Tehostamalla valvontaa: Suomen on aloitettava systemaattinen jälkikäteisvalvonnan ja asekaupan monitorointi.

– Parantamalla avoimuutta: Suomen on raportoitava siviiliaseiden, kidutusvälineiden ja kaksikäyttötuotteiden vientiluvat ja toteutunut vienti. Lisäksi on parannettava puolustustarvikkeiden vientiraporttien avoimuutta muun muassa julkaisemalla tiedot jälleenviennistä. Myös ampuma-aselain mukaiset vienti- ja tuontiluvat on säädettävä julkisiksi.

– Kehittämällä resursseja: Akateemista tutkimusta ja monitorointia on lisättävä viranomaisten työn tukemiseksi, on koulutettava
vientilupaviranomaisia ja laittoman asekaupan tutkintaan erikoistuneita poliiseja.

Kaikki edellä mainitut keinot velvoittavat Suomea jo nyt kansainvälisten sopimusten tai tulossa olevan YK:n asekauppasopimuksen tai EU:n asevientiasetusten kautta. Keinot ovat jo nyt käytössä useissa muissa maissa.

 

Raportti on ladattavissa SaferGloben sivuilta.